Anhörigstöd

Anhörigstöd är för dig som ger stöd eller vårdar en närstående som har missbruk, långvarig sjukdom, psykisk ohälsa, funktionsnedsättning eller hög ålder. Den närstående kan vara familjemedlem, släkting eller god vän.

Att vara anhörig till någon som är äldre, sjuk eller har en funktionsnedsättning kan vara både fysiskt och psykiskt påfrestande.

Som anhörig är du ett ovärderligt stöd för den som behöver hjälp. Att vårda en närstående kan ge mycket glädje, men ibland kan du som närstående själv behöva stöd för att orka hjälpa. Då kan stöd och hjälp från samhället underlätta.

I Herrljunga kommun kan stöd ges i form av:

Du ansöker om insatser av detta slag hos biståndshandläggare/socialsekreterare.

Två personer håller handen