Anhöriggrupper och studiecirklar

Vill du träffa andra som befinner sig i en liknande situation som dig för att utbyta erfarenheter och få stöd? Ta kontakt med anhörigsamordnaren om detta är något för dig. Det är kostnadsfritt och nya grupper startas vid behov.


Anhörigstödet ger insatser som syftar till att underlätta för anhöriga fysiskt, psykiskt och socialt. Anhörigstödet utformas individuellt tillsammans med den som stödjer en närstående och kan innefatta anhöriggrupper där man träffar andra i likvärdig situation. Grupperna startas allt eftersom vid behov.

 

Flera händer på varandra. Svartvit bild.