Råd och vägledning

Vill du ha stöd, råd eller vägledning så kan du vända dig till kommunens annhörigsamordnare.


Anhöriga ska få kunskap och känna sig trygg i sin roll som anhörigvårdare. Det handlar om att skapa livsstrategier så att vardagsverkligheten kan hanteras.

Du som anhörig har kanske frågor eller funderingar men vet inte riktigt vart eller till vem du ska vända dig. Då kan du vända dig till kommunens anhörigsamordnare för att få råd och vägledning.

 

Grusväg i skymning