Barn, ungdom och familj

Barn som leker i motljus

Foto: Unsplash

Många barn, unga och familjer råkar ut för problem som är svåra att lösa på egen hand. Här får du veta mer om det stöd och den hjälp du kan få från Herrljungas socialtjänst.

Stöd kan erbjudas i olika former såsom samtal, rådgivning och vägledning om vart man kan vända sig i olika frågor. Du kan som förälder själv söka hjälp och stöd för dig, din familj och ditt barn. Tillsammans tar vi reda på behoven och vilka resurser som finns för att sedan komma fram till olika lösningar. Det kan ibland vara värdefullt att samarbeta med andra som är en del av barnets vardag för att uppnå ett så gott resultat som möjligt som t.ex. skola och barnomsorg. Hjälp söker du hos Barn och familjeenhetens utredningsgrupp.

Du kan också kontakta oss för att anmäla om du uppfattar att något barn eller någon ungdom far illa.

All personal inom socialtjänsten omfattas av sekretess enligt bestämmelser i sekretesslagen och socialtjänstlagen.