Familjerådgivning

Du får hjälp att reda ut problem inom parrelationen och bearbeta svårigheter i andra familjerelationer med konflikter mellan vuxna.

Familjerådgivning Herrljunga kommun

Alla invånare i kommunen har rätt till familjerådgivning. Här kan man få hjälp att reda ut problem inom parrelationen men även att bearbeta svårigheter i andra familjerelationer där det finns konflikter mellan vuxna. Dessutom kan enskilda som går genom en skilsmässa/separation få hjälp och stöd för att ta sig genom den kris som separationen innebär.

Förebyggande

Man kan också söka hjälp på familjerådgivningen i förebyggande syfte. Som exempel på det kan det nämnas unga människor som skall flytta ihop och som behöver prata om hur vardagen kan hanteras eller hur man kan bemöta de naturliga förändringar som föräldraskapet medför för paret.

Herrljunga kommun har avtal med Sankt Lukas avseende familjerådgivningen.