Familjerätt

Familjerätten vänder sig till dig som behöver rådgivning i familjerättsfrågor.

Du kan vända dig till familjerätten för att få rådgivning i olika familjerättsfrågor, till exempel vårdnads-, boende- och umgängesfrågor. Vi kan hjälpa er att hitta långsiktiga lösningar för barnets bästa.

Fastställande av faderskap handläggs av Herrljunga kommun. Övriga familjerättsärenden handläggs av Borsås stads handläggare.

För mer information se: