Vårdnad, boende, umgänge

Vid en separation kan det ibland vara svårt att komma överens om vem som ska ha vårdnaden om barnet/barnen, var de ska bo och hur umgänget med den andra föräldern ska se ut.

Herrljunga kommun har avtal med Borås stad avseende familjerätten.

Så går en utredning till

Familjerätten gör en utredning på uppdrag av tingsrätten för att den ska få ytterligare beslutsunderlag i fråga om vårdnad, boende och/eller umgänge. Utredningen ska ta reda på vad som är bäst för barnet.

Under utredningen träffar vi föräldrarna i gemensamma samtal och/eller enskilda samtal. Vi träffar barnet hos båda föräldrarna och vi träffar barnet enskilt.

Vi kontrollerar eventuella uppgifter i socialregistret och om det finns anledning även Rikspolisstyrelsens belastningsregister. Vi talar med referenser, som yrkesmässigt har kontakt med barnet och som känner det.

Varje ärende är individuellt vilket gör att ovanstående tillvägagångssätt kan se något annorlunda ut. Utredningen kan när som helst avbrytas för att övergå i samarbetssamtallänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Möjlighet finns att skriva avtal om vårdnad, boende och/eller umgänge.

Vad utredningen ska belysa

1. Föräldrarnas förmåga att vara särboende föräldrar, det vill säga förmågan att uppmuntra och tillåta barnets kontakt och samhörighet med den andre föräldern.

2. Föräldrarnas känslomässiga kontakt med barnet, det vill säga förmågan att förstå barnets känslor och behov.

3. Föräldrarnas förmåga att ge barnet dess grundläggande behov av bland annat fysisk och psykisk omvårdnad, stabilitet och varaktighet samt av skolgång och utbildning.

4. Barnets inställning och eventuella vilja.

När utredningen är klar

Familjerätten sammanställer materialet med rekommendation om beslut till tingsrätten. Innan utredningen skickas till tingsrätten får föräldrarna läsa utredningen i sin helhet och får tillfälle att lämna synpunkter.