Misstanke om barn som far illa

Alla barn har, precis som vuxna, samma rättigheter och lika värde. Alla barn har rätt att få växa upp i en miljö fri från våld. Alla barn har rätt till en trygg och säker miljö och ska skyddas mot alla former av utnyttjande, övergrepp, kränkningar och diskriminering.

Vad kan du göra?

Om du misstänker att en person under 18 år inte har det bra hemma eller far illa på annat sätt bör du göra en orosanmälan till socialkontoret i den kommun där barnet bor. Du gör då en så kallad orosanmälan. Du kan göra en anonym anmälan och då ska du inte berätta vem du är när du ringer.
En anonym anmälan utreds som andra anmälningar. Du kan också ringa för att rådfråga.

Du kan även göra en orosanmälan via vår e-tjänst:

Gå till e-tjänsten Länk till annan webbplats.

Om du anser att ett barn är i akut fara ringer du omedelbart till 112. Polisen rapporterar vidare till socialtjänsten när barn far illa.

Utredningar enligt 11 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) som avser barns hemförhållanden görs när barnet kan vara i behov av stöd eller skydd.

Anmälningsskyldighet

Alla yrkesgrupper som arbetar med barn samt sjukvårdspersonal och polis har enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen skyldighet att rapportera till socialförvaltningen om de misstänker att barn eller unga far illa.

För skolpersonal, förskolepersonal, sjukvårdspersonal och fritidspersonal gäller skyldigheten oavsett om man arbetar i privat eller offentlig regi. Man har även skyldighet att bistå socialtjänsten med uppgifter som har betydelse för utredningen.