Familjehem

Barn och ungdomar som av olika anledningar inte kan bo hemma hos sina föräldrar kan få komma till ett familjehem. Familjehemmet ska öppna sitt hem och sin familj för barnet, dela det med barnets föräldrar och samarbeta med socialtjänsten.

Familjehem är vanliga familjer som tar hand om barn och ungdomar som inte kan bo hos sina föräldrar. Föräldrarna kanske lider av någon sjukdom, har missbruksproblem eller inte kan ta hand om sitt barn av andra orsaker. Familjehem är det man förr i tiden kallade för fosterhem.

Många gånger kan släktingar eller andra närstående bli familjehem för barnet och ska alltid komma i fråga i första hand. Om det inte finns något lämpligt hem i barnets närhet kan det flytta till ett familjehem som socialtjänsten rekryterar. Ofta ger föräldrarna sitt samtycke, men det förekommer också att socialnämnden beslutar att placera ett barn i familjehem mot föräldrarnas vilja.

I akuta fall kan barnet flytta till ett jourhem. Barnet eller ungdomen stannar i jourhemmet under en kortare tid, ibland i väntan på att få komma till ett familjehem.

Barn som bor i familjehem ska nästan alltid ha kontakt med sina föräldrar och släkt. Samarbetet med dem är en viktig del i uppdraget som familjehem. Familjehemmet har ansvaret för den dagliga omsorgen, men socialtjänsten finns alltid till hands för vägledning. Socialtjänsten följer även regelbundet upp hur barnet har det och barnet kan vända sig till sin socialsekreterare för hjälp och stöd.

Hur länge barnet bor i familjehem kan variera från några månader till år, eller en hel uppväxt. Målet är att barnet, om möjligt, ska återförenas med sin egen familj.

Behöver du ett familjehem?

Har du eller ditt barn behov av en familj som tar hand om dig eller ditt barn på heltid under en kortare eller längre period? Har ditt barn någon funktionsnedsättning har ditt barn särskilda rättigheter och du du vänder dig till LSS-handläggarna för att ansöka om insats. För dig som behöver avlastning där ditt barn inte har någon funktionsnedsättning så kontaktar du socialsekreterare barn och unga.

Vill du bli familjehem?

För att vara familjehem behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att ni har en stabil livssituation, har tid, plats och engagemang för att ta hand om ett barn. Om du och din familj vill bli familjehem görs en utredning av er situation, med hembesök och kontroll i olika register, för att bedöma om ni passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialtjänsten ställer på ett familjehem.

För att bli familjehem hos oss i Herrljunga Kommun kan du skicka in en intresseanmälan via vår e-tjänst:

Intresseanmälan familjehem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Eller så ringer du oss - kontaktuppgifter finner du nedan.

Vi ser fram emot att höra från dig!

Min insats

På socialstyrelsens webbplats mininsats.se Länk till annan webbplats. kan man läsa om personer som har uppdrag och deras upplevelser, men även få fakta om uppdragen samt skicka in intresseanmälan.