Kontaktperson

Som kontaktperson är man ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Uppdraget kan se mycket olika ut, beroende på den enskildes behov. Man träffas ofta några gånger per månad och gör saker tillsammans t.ex. promenera, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller bara sitta och prata. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Vanligtvis träffas man två gånger per månad och har kontakt med varandra däremellan. Avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn och ungdomar med social problematik. Kontaktpersonen och ungdomen träffas flera gånger i veckan, oftast under en kortare tidsbestämd period. Ungdomarna frågar ofta efter en person att prata med, som lyssnar på dem och som de kan göra aktiviteter med.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till socialtjänsten i Herrljunga kommun. Du kan också fylla i och lämna in blanketten Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionsnedsatta personer.länk till annan webbplats
En handläggare utreder och fattar beslut. Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till kontaktperson för dig med funktionsnedsättning och det är Socialtjänstlagen, SoL, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

För att vara kontaktperson behövs ingen särskild utbildning. Det viktiga är att du har en stabil livssituation samt har tid, plats och engagemang för att engagera dig i en person i en annorlunda situation. Om du vill bli kontaktperson görs en utredning av din situation och kontroll i olika register. Detta för att bedöma om du passar för uppdraget och motsvarar de krav som socialförvaltningen ställer på en kontaktperson.

För att bli kontaktperson för personer med funktionsnedsättning eller för personer som är över 65 år kontakta bemanningen för övriga kontakta familjehemssekreterare.