Kontaktperson

Som kontaktperson är du ett stöd och en vän för ett barn, en ungdom eller en vuxen. Uppdragen kan se olika ut, beroende på den enskildes behov. Ni träffas några gånger per månad och gör saker tillsammans t.ex. promenader, fika, gå och handla, gå på bio, teater eller bara sitta och prata. En viktig uppgift är att bryta personens isolering genom gemenskap, hjälp till fritidsverksamhet samt ge råd och stöd i vardagssituationer.

Kontaktperson vid funktionsnedsättning

Kontaktpersonen fungerar som en vän och medmänniska till en ungdom eller vuxen som har någon form av intellektuell, fysisk eller psykisk funktionsnedsättning. Personen ska underlätta för den enskilde att leva ett självständigt liv genom att minska social isolering och är någon att uppleva nya saker tillsammans med. Träffarna sker regelbundet och avsikten är att kontakten ska bli långvarig, om båda vill det.

Kontaktperson vid social problematik

Kontaktperson är ett viktigt och uppskattat stöd till barn, ungdomar och vuxna med social problematik. Kontaktpersonen och den enskilde träffas regelbundet. Uppdraget som kontaktperson vid social problematik gäller oftast under en kortare tidsbestämd period.

Behöver du en kontaktperson?

För att ansöka om kontaktperson vänder du dig till socialtjänsten i Herrljunga kommun.

Du kan också använda e-tjänsten:

Ansökan om bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) för äldre och funktionsnedsatta personer. Länk till annan webbplats.

Ansökan om särskilda insatser enligt LSS Länk till annan webbplats.

En handläggare utreder och fattar beslut. Det är lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade, LSS, som ger rätt till kontaktperson för dig med funktionsnedsättning och det är Socialtjänstlagen, SoL, som ger rätt till kontaktperson för person med social problematik.

Vill du bli kontaktperson?

Läs mer här om hur du kan bli kontaktperson