Funktionsnedsättning

Om du lever med en funktionsnedsättning kan du behöva stöd för att kunna leva ett så bra liv som möjligt. Det finns olika stöd att få beroende på vilka behov som du har.

En funktionsnedsättning betyder att man har nedsatt förmåga att fungera fysiskt, psykiskt eller intellektuellt. Det kan vara i olika grad och påverka livet olika mycket. En funktionsnedsättning kan vara medfödd eller uppkomma efter till exempel en sjukdom eller en olycka. Man kan ha en funktionsnedsättning tillfälligt eller hela livet.

Utifrån dina behov kan Herrljunga kommun stötta dig för att leva ett bra liv. Stödet som kommunen erbjuder varierar beroende på funktionsnedsättning och behov. I vänster spalten hittar du mer information kring den hjälp och det stöd som kommunen erbjuder.