Boende för personer med funktionsnedsättning

Personer med en funktionsnedsättning och ett omfattande tillsyns- och omvårdnadsbehov kan ha rätt till bostad med särskild service. För barn och ungdomar finns i första hand familjehem som alternativ.

Bostad med särskild service för vuxna

Gruppbostad - är avsett för personer som har omfattande behov av stöd och service, med närvaro av personal dygnet runt. Boendeformen är organiserad så att ett mindre antal lägenheter är grupperade kring gemensamma utrymmen.

Servicebostad - passar personer som inte behöver så omfattande stöd som ges i gruppbostäder. Organiseras med ett antal lägenheter som har tillgång till gemensam service och personal inom ett nära gångavstånd.

Annan särskilt anpassad bostad - är ett boendealternativ med viss fysisk grundanpassning till personer med funktionsnedsättning, men utan fast bemanning av personal. Stöd kan ges genom ex personlig assistent, ledsagning eller hemtjänst.

Bostad med särskild service för barn och ungdomar

För barn och ungdomar med svåra funktionsnedsättningar finns i första hand familjehem att tillgå. För de som behöver särskilt mycket vård och stöd av personal dygnet runt kan bostad med särskild service för unga vara ett alternativ.