Servicebostad Nästegårdsgatan

Servicebostaden på Nästegårdsgatan i Herrljunga är ett boende för dig som inte helt klarar av att bo utan stöd men som heller inte har behov av att bo i en lägenhet på en gruppbostad.

På Nästegårdsgatan har du ett eget hyreskontrakt på din lägenhet. Servicebostaden är bemannat dygnet runt och personalens bas är också beläget på Nästegårdsgatan. Stödet utformas utifrån ditt beviljade bistånd. Tillsammans med dig skapar vi en så kallad genomförandeplan som är anpassad utifrån dina behov och ditt beviljande bistånd.

På Nästegårdsgatan finns även en gemensamhetslokal, där du, om du så önskar, kan umgås med övriga hyresgäster. De anordnas bland annat matgrupper, filmkvällar, utflykter med mera för dem som vill och önskar.
Har du ett mindre stödbehov kan du bo i egen lägenhet utanför Nästegårdsgatan men ändå ha tillgång till personalens stödinsatser och de gemensamma aktiviteterna.