Parkeringstillsånd för rörelsehindrade

Rörelsehindrade som har svårt att gå längre sträckor kan ansöka om parkeringstillstånd för rörelsehindrade. Detta tillstånd ger innehavaren rätt att parkera på vissa platser där andra trafikanter inte får parkera. Dessutom får man parkera längre tid än andra på vissa parkeringsplatser.

Vem kan få parkeringstillstånd?

  • En person som är gravt rörelsehindrad med utpräglade gångsvårigheter, det vill säga har stora svårigheter att förflytta sig till fots kan beviljas parkeringstillstånd.
  • För en rörelsehindrad person, som inte själv kör fordonet, utfärdas tillstånd enbart i undantagsfall till exempel vid balansrubbningar och yrsel av allvarligt slag. Personen ska anses vara i hjälplöst tillstånd.

Undantag som underlättar transport

I normalfallet anses föraren av ett fordon kunna lämna av en rörelsehindrad passagerare och därefter parkera bilen enligt vanliga regler.För de passagerare som inte uppfyller kraven för att få ett parkeringstillstånd för rörelsehindrade finns i trafikförordningen ett generellt undantag som underlättar vid transport.

Enligt det undantaget kan man vid transport av rörelsehindrade stanna ett fordon i närheten av en entré på exempelvis en vårdinrättning eller en affär och släppa av en rörelsehindrad. Detta gäller om omständigheterna kräver det och om man iakttar särskild försiktighet. Undantaget innebär att en förare kan stanna där det är lämpligt för att hämta eller lämna någon med rörelsehinder även om det strider mot gällande lokala trafikföreskrifter.

När kan inte parkeringstillstånd beviljas?

  • En blind person utan rörelsehinder kan normalt inte få ett tillstånd.
  • Rullstolsburna personer som inte är bilförare beviljas inte parkeringstillstånd (om det inte krävs kontinuerlig hjälp och stöd av föraren utanför bilen).
  • Svårigheter att bära är inte ensamt grund för ett parkeringstillstånd.
  • Svårigheter att ta sig i och ur en bil är inte grund för tillstånd.
  • Amputerat ben utgör inte grund för tillstånd.

Hur ansöker jag?

Du ansöker i den kommun du är folkbokförd. Det gäller i hela landet och de flesta länder i Europa. Handläggningstiden är cirka fyra veckor. Längst ned på denna sida hittar du länk till sida där du kan ladda ner ansökningsblankett. Beslutande myndighet är den kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor. Någon avgift för ansökan tas inte ut.

Ett parkeringstillstånd kan utfärdas upp till fem år. Ett nytt tillstånd utfärdas inte automatiskt utan ansökan måste ske på nytt och sker då utan hänsyn till tidigare tillstånd. Läkarintyg måste bifogas i ansökan. Kommunens beslut angående ansökan om parkeringstillstånd kan överklagas till länsstyrelsen.

Regler gällande parkeringstillstånd för rörelsehindrad

Tillståndet är personligt och får bara användas när innehavaren själv kör fordonet eller när innehavaren åker med fordonet och har beviljats tillstånd som passagerare samt är beroende av förarens hjälp utanför fordonet.

Förlorat eller stulet parkeringstillstånd skall polisanmälas varefter kommunen spärrar kortet och utfärdar ett nytt. Upphittat parkeringstillstånd lämnas till polisen eller till den kommun som utfärdat det.

Parkeringstillståndet ska vara placerat på insidan av fordonets vindruta eller motsvarande plats på ett sådant sätt att framsidan är väl synlig utifrån.

Ansökningsblankett hittar du här Länk till annan webbplats.