Personligt stöd för personer med funktionsnedsättning i hemmet

Det finns olika typer av stöd som riktar sig till dig som har en funktionsnedsättning i ditt egna hem. Utgångspunkten är dina individuella behov. Stödet kan handla om bland annat praktisk hjälp med hemmets skötsel, personlig omvårdnad, ledsagning utanför hemmet eller stöd med struktur. För dig som förälder eller anhörig till en person med funktionsnedsättning finns det också möjlighet att bli tillfälligt avlastad i omvårdnadsarbetet.