Medicinskt ansvarig sjuksköterska

Medicinskt ansvarig sjuksköterska (MAS) och Medicinskt ansvarig rehabiliteringspersonal (MAR) har ansvar för kvalitet och säkerhet inom Herrljunga kommuns hemsjukvård.

MAS/MAR:s uppdrag

  • att författningsbestämmelser och andra regler är kända och följs
  • att det finns tillräckliga instruktioner för sjukvårdsverksamheten
  • att personalen har den kompetens som behövs
  • att det är hög patientsäkerhet och god kvalitet i det medicinska omhändertagandet
  • att samverkan och samordning med vårdresurser inom och utanför Herrljunga kommun fungerar på ett tillfredsställande sätt för patienterna
  • att det finns rutiner för individuell vårdplanering och dokumentation
  • att utreda och anmäla händelser till Läkemedelsverket och Inspektionen för vård och omsorg (IVO), Lex Maria.

Privatpersoner, till exempel anhöriga, kan inte göra en Lex Maria-anmälan. Har du synpunkter på Herrljunga kommuns hemsjukvård vänder du dig i första hand till den verksamhet det berör. Du kan också skicka in en synpunkt eller kontakta Inspektionen för vård och omsorg.