Artikeln publicerades 4 december 2020

Herrljunga får strålande resultat i mätning av basala hygienrutiner

Händer som tar handsprit 

Varje år granskar SKR kommuners följsamhet gällande hygienrutiner och klädregler inom vården. I årets mätning lägger sig Herrljunga nästan 20 % över medianvärdet i korrekt efterlevnad av samtliga hygienrutiner och klädregler.

Siffrorna talar sitt tydliga språk! Herrljunga kommuns omvårdnadspersonal är jätteduktiga att arbeta utifrån basala hygienrutiner. Det här är ett jätteviktigt arbete speciellt nu i rådande coronapandemin, säger Berith Källerklint, medicinskt ansvarig sjuksköterska.

En glädjande nyhet, vår personal gör ett superbra jobb och de ska ha en stor eloge för detta, säger Sandra Säljö, socialchef.

Susanne Johnsen, verksamhetschef vård och omsorg är också nöjd över Herrljungas resultat i mätningen och personalens utmärkta arbete:

Jag vill ge all personal ett stort tack för engagemang, uthållighet och strålande resultat i det arbete som ni utför. Ni är guld värda.

SKR punktprevalensmätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler

I årets (2020) mätning gjordes 19 760 granskningar, läs hela rapporten på SKR hemsida Länk till annan webbplats..

Skriv tabellbeskrivning här

Mätning

Medianvärde

Herrljunga

Korrekt efterlevnad av samtliga
hygienrutiner och klädregler

64,5 %

84 %

Desinfektion före patientnära arbete

78,2 %

83 %

Desinfektion efter patientnära arbete

94,4 %

100 %

Korrekt användning handskar

97,2 %

100 %

Korrekt användning plastförkläde

89,5 %

100 %

Korrekt efterlevnad i alla fyra stegen

70 %

84 %

Korrekt arbetsdräkt

97,9 %

100 %

Fria från ringar, ur, armband

96,8 %

100 %

Korrekt skötta naglar

97,2 %

100 %

Kort/uppsatt hår

98,2 %

100 %

Korrekt efterlevnad i alla fyra stegen

91,4 %

100 %