Artikeln publicerades 15 december 2020

Socialförvaltningens resa mot heltid som norm med deltid som möjlighet

Heltidsresan startade nationellt 2016 och är ett femårigt projekt som drivs gemensamt av SKR och Kommunal. Socialförvaltningen i Herrljunga har sedan 2018 arbetat intensivt med att förbereda och möjliggöra att fler personer ska kunna arbeta heltid utan ökade kostnader. 2020 har förvaltningen arbetat fram en bemanningshandbok och enhetschefer har utbildats i schemaläggning. Socialförvaltningen har fram tills nu ökat sina heltidsanställda från 56 % till 78 %.

Rent praktiskt innebär det att personal som är anställd på en enhet kan komma att behöva fördela ut sin mertid upp till heltid på flera arbetsplatser (samplanering).

För att heltid som norm ska fungera i kommunen så hoppas vi se en solidaritet inom förvaltningen. Vi måste kunna säkerställa att scheman baseras på verksamhetens faktiska behov, att hjälpa de vi finns till för, säger socialchef Sandra Säljö.

För att en sådan schemaplanering (samplanering) ska kunna fungera har socialförvaltningen bland annat identifierat att nattarbetstiden måste minska från 10 timmar till minst 9 timmar.

Införandet av 9 timmars natt har förvaltningen arbetat med hela 2020 med viss fördröjning utifrån Coronapandemin, säger socialchef Sandra Säljö.

Herrljunga Socialförvaltning kommer därmed från 18 januari 2021 att gå från 10 timmars natt till 9 timmars natt för omvårdnadspersonal.

Att införa heltid kan låta förhållandevis enkelt. Vi i socialförvaltningens ledning förstår att det kan innebär många förändringar som kommer att påverka människors livspussel men detta är en förutsättning för att vi ska kunna erbjuda fler i personalen högre sysselsättningsgrad och för att kunna planera verksamhetens utifrån faktiska behov. Då behöver vi alla hjälpas åt, avslutar Sandra Säljö.

Om heltidsresan

Ett nationellt projekt som drivs gemensamt av SKR och Kommunal. De är överens om tre målsättningar:

  • Att alla medarbetare som nyanställs ska anställas på heltid.
  • Att alla deltidsanställda ska erbjudas heltidsarbete.
  • Att fler av de som redan har en heltidsanställning, men av olika anledningar jobbar deltid i dagsläget, ska eftersträva heltidsarbete.

Herrljunga kommuns fullmäktige har 2017-12-12, §134 fattat följande beslut:

  1. Herrljunga kommun ska införa heltid som norm med deltid som möjlighet
  2. Arbetet med heltid som norm förbereds under 2018 och 2019 för att möjliggöra implementering 2020.
  3. Den som önskar ska ha möjlighet till deltid om verksamheten så tillåter.

Införandet av heltid som norm ställer krav på förändring i gamla strukturer. Vården och omsorgen behöver rekrytera mer personal samtidigt som många i välfärden fortfarande jobbar deltid. Skolan, vården och omsorgen i Sverige behöver rekrytera hundratusentals nya medarbetare de närmaste åren. Dels för att ersätta de som går i pension, dels för att behovet av vård, skola och omsorg ökar.

När fler medarbetare i välfärden arbetar heltid, minskar rekryteringsbehoven samtidigt som jobben blir attraktivare och jämställdheten ökar. Att kvinnor ska kunna arbeta heltid är en stor jämställdhetsfråga. För att kvinnor och män ska bli mer jämställda på arbetsmarknaden måste därför kvinnor få samma förutsättningar vad gäller arbete, både på jobbet och i hemmet. Kvinnor måste kunna arbeta heltid i samma utsträckning som män. Ytterligare en fördel som identifierats är att vikariebehoven i verksamheten förväntas minska och patienter/brukare kommer således då att träffa färre personer inom exempelvis hemtjänst.

Läs mer om Heltidsresan på https://heltid.nu/ Länk till annan webbplats.

Händer som kupar sig runt små miniatyr människor

Exempelbild Mostphotos.