Artikeln publicerades 1 mars 2021

Herrljunga brandstation bygger om

Herrljunga brandstation ska byggas om och kommer få två separata omklädningsrum, ett för damer och ett före herrar. Initiativet till ombyggnaden kommer från Räddningschef Johan Fors, och för honom är det en grundförutsättning för att kunna locka en mångfald till räddningstjänsten.

Att det finns separata omklädningsrum är något vi bör erbjuda, det åskådliggör att det finns plats för just dig, och påvisar att alla är välkomna säger han.

Idag finns 35 deltidsbrandmän I Herrljunga, fem är heltidsanställda, varav två är kvinnor. Att yrket är mansdominerat är ingen hemlighet, men Johan tycker att det är viktigt att se varje person som en unik tillgång, och man ska inte tveka att söka bara för att man är kvinna. Många kanske tänker att yrket handlar för mycket om att vara fysiskt stark och inte vågar söka för det.

Allt bygger inte på styrka säger Johan, mycket är teknik.

Att vara deltidsbrandman kan ses som en personlig utveckling menar Johan, det är ett värde och en bisyssla som genererar kunskap och en kontinuerlig utveckling. Alla som väljer att bli deltidsbrandmän får utbildning i både brandkunskap och sjukvård, något som man alltid har nytta av.

Tanken är att ta tag i rekryteringen efter våren och så fort restriktionerna tillåter så planeras ett öppet hus för kommunanställda. Med detta hoppas Johan att inbjudna kommer ner till brandstationen och går en sväng på rullbandet och får upp ögonen för att vara deltidsbrandman.

Jag vill väcka dom som inte haft tanken, säger han.

Finansieringen för ombyggnationen är i stort sett klar och förväntas bli färdigt under våren då man ämnar att börja rekrytera deltidsbrandmän på ett mer kraftfullt sätt.

Herrljunga brandstation

Herrljunga brandstation