Artikeln publicerades 23 mars 2021

Nytt bidrag till insatser för socialt särskilt utsatta

Ideella föreningar kan söka medel hos MUCF (myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor) för att insatser för socialt särskilt utsatta.

En människosiluett som befinner sig vid en sjö

Exempelbild: Woody Kelly från Unsplash

Organisationsbidraget ska användas för att förstärka organisationernas befintliga verksamhet samt möta ett ökat behov av hjälp- och stödinsatser till samhällets mest utsatta under coronapandemin. Det ska handla om människor i socialt särskilt utsatta situationer. Begreppet ”socialt särskilt utsatta” syftar på personer som riskerar att falla igenom samhällets skyddsnät och som är svåra att nå för andra aktörer än civilsamhällets organisationer. Det kan till exempel handla om insatser för personer i hemlöshet, EU-migranter och personer som har svårt att tillgodogöra sig samhällsinformation. Bidraget ska kunna täcka kostnader för verksamhet under hela 2021. Det går därför bra att söka bidrag för kostnader för redan genomförda insatser under året (från och med 1 januari) – om det är så att ni har anpassat er verksamhet med anledning av coronapandemin under hela 2021.

Ansökan kan göras mellan 16 mars och 6 april 2021.

Läs mer på MUCFs webbsida. Länk till annan webbplats.