Artikeln publicerades 27 april 2021

Susanne är Herrljungas verksamhetschef för vård- och omsorg

Susanne Johnsen tillträdde sin tjänst som verksamhetschef för vård- och omsorg i Herrljunga kommun i slutet av maj 2020. Susanne har en lång erfarenhet inom kommunal sektor och kommer senast från en cheftjänst i Västra Götalandsregionen inom dialysenheten. Susanne har även arbetat som chef inom vuxenpsykiatrin.

Verksamhetschef för vård- och omsorg Susanne Johnsen.

Verksamhetschef för vård- och omsorg Susanne Johnsen.

Susanne Johnsen är utbildad sjuksköterska i grunden och har jobbat i kommunal regi i många år inom olika områden samt som äldreomsorgschef, verksamhetschef och enhetschef. Susanne har även haft eget företag som specialiserade sig inom ansökningar till IVO för HVB-hem samt kvalitetssäkringar.

Jag sökte mig till Herrljunga kommun för jag tyckte att tjänsten lät rolig och utvecklande samt att Herrljunga ligger inom ett bra pendlingsavstånd till mitt hem i Skövde, säger Susanne Johnsen.

Utvecklingen inom vård- och omsorgsverksamheten

Utvecklingen inom vård- och omsorgsverksamheten går mot att ge vård på rätt vårdnivå som är mest ändamålsenlig för brukaren. Detta innebär att den lokala vården utvecklas och kommunen ska kunna ge mer vård till personer i sitt ordinarie hem eller på särskilt boende.

Jag har alltid tyckt det är roligt och givande att möta och stödja människor på hemmaplan efter sina egna förutsättningar. Du kan ha mycket vård i hemmet idag, den tekniska utvecklingen har gått framåt och man kan ge lika bra eller till och med bättre vård i hemmet med rätt förutsättningar, säger Susanne Johnsen.

Vad arbetar Herrljungas vård-och omsorgsverksamhet med just nu?

Herrljungas vård- och omsorgsverksamhet har arbetat och fortsätter arbeta med basala hygienrutiner, vilket har varit viktigt i rådande pandemi.

Jag vill ge all eloge till vår duktiga personal. Man ska komma ihåg att det är tungt att arbeta så intensivt under en så lång tid som pandemin hållit i sig.

Förutom basala hygienrutiner kommer verksamheten arbeta med den nationella värdegrunden för äldreomsorgen som handlar om att äldre personer ska få leva ett värdigt liv och känna välbefinnande och att man ska få möjlighet till inflytande i sina insatser.

Vårt fokus ska ligga på den vi är till för, nämligen de personer som vi stödjer i den kommunala vård- och omsorgsverksamheten. Då är den Nationella värdegrunden, som infördes 2011 i socialtjänstlagen, en viktig länk i vårt arbete.

En annan utveckling som kommunens vård-och omsorgsverksamhet står inför är digitaliseringen.

Digitaliseringen kan hjälpa till, ett exempel är nattkameran, där man har tillsyn på bestämda tider som gjorts upp i förväg med brukaren. Istället för att personal ska behöva gå in i brukarens hem när hen sover fungerar detta mycket bra. Vi vet av erfarenhet att brukaren ofta blir väckt vid personliga tillsynsbesök och efter personalen lämnat går brukaren upp och kan ramla, berättar Susanne Johnsen. Det hjälper oss också att frigöra mer resurser till vården och brukaren kan få större frihet.

Hagens utbyggnad

Hagens utbyggnad är ett annat stort projekt som är igång, där Herrljunga kommun kommer bygga ett nytt demenscentrum. Vård- och omsorgsverksamheten kommer även att starta igång ett palliativt team (vård vid livets slutskede) som har pausats under pandemin.

Gällande Hagen så är det en stor händelse att få vara med från början, att påbörja men även att få avsluta ett stort projekt som det är att bygga ett nytt äldreboende. Det kommer lyfta hela demensvården att få alla resurser samlade under samma tak, avslutar Susanne Johnsen.