Artikeln publicerades 1 juni 2021

Våga fråga - tips till vårdnadshavare

Nästan alla unga vi pratar med säger att de önskar att någon bara hade vågat fråga, då hade de kanske till slut orkat berätta. Att ställa frågor om tunga ämnen kan kännas svårt och lite påfluget, här en kort guide till att ställa frågor som öppnar upp för samtal. Att börja med mer allmänna frågor bygger förtroende och lägger grunden för de som är svårare. För att motverka undflyende svar kan du prova att omformulera dig något. Istället för: Hur var skolan idag? så kan du säga: Vad gjorde du i skolan idag?
Testa dig fram! Detta har tagits fram av Tjejjouren Väst på grund av att de sett att många fler av de ungdomar som kommer in till deras stödchatt upplever psykisk ohälsa/sämre mående under pandemin. 

Använd öppna frågor

Då ger du utrymme för ett mer utförligt svar, och inte bara ja eller nej

Fråga ofta

Var ihärdig och visa intresse över tid, den unga kommer plocka upp att du är genuint
intresserad

Undvik varför

Varför-frågor kan kännas anklagande, nästan som ett förhör. Jämför: Varför gick du dit? med
Vad hände på festen?

Undvik normalt/onormalt

Frågar en ung dig om någonting, försök prata om det i termer av vanligt/ovanligt istället,
det finns inget värre än att eventuellt inte vara normal i tonåren

Försök att inte bli upprörd

När vi får höra någonting hemskt som den unga blivit utsatt för, eller att den gjort någonting
som inte var så väl genomtänkt, så försök att inte visa för mycket känslor. Att brusa upp och
bli arg är en vanlig reaktion eftersom vi bryr oss, men det kan få den unga att sluta sig och
inte vilja berätta mer. Behåll lugnet, ställ fler frågor, och fråga om hur den unga mår relaterat
till, eller känner för, det som hänt.

Glöm inte: det absolut viktigaste är att lyssna och stanna kvar, i samtalet och
över tid. Stressa inte fram lösningar, fokusera istället på samtalet i första hand.

Kanske kommer den unga inte öppna sig för dig direkt, men visar du att du är en trygg
vuxen kommer den unga komma ihåg det över tid - vilket ökar chanserna för att den
berättar för dig när det händer någonting.

En hand som känner på en äng

Exempelbild: Från Oliver Pacas av Unsplash