Artikeln publicerades 8 juni 2021

Utdelning av första hjälpen kit till hemtjänstens bilar

Bilar som används inom hemtjänsten i Herrljunga kommun kommer att få ett första hjälpen kit i sina bilar utplacerade. Först ut var hemtjänsten i Ljung. Fler och fler äldre väljer att bo hemma vilket kan medföra en ökad risk när en brand uppstår vilket är en av anledningarna att detta kit delas ut.

Det är brandskyddsföreningen Väst som bidrar med att köpa första hjälpen kit som kommer vara utplacerade i socialförvaltningens bilar. Kravet för att få kittet är att kommunen fortsättningsvis ska jobba med brandskydd i hemmet samt utbilda kommunens personal i det.

Bild på vårdpersonal i rosa rock som bär ut en väska ur en vit bil. 

Liselotte Lennartsson, undersköterska plockar ur väskorna vid Gäsenegården i Ljung

I Herrljunga kommun har man haft det på kartan i några år om vad man kan göra för att öka säkerheten för de äldre hemma vid en akut brandsituation. Det var på ett ledningsgruppsmöte hösten 2020 där de flesta enhetschefer inom socialförvaltningen blev intresserade av första hjälpen kittet när Lars Arnoldsson, ställföreträdande räddningschef gjorde en dragning om det.

Enhetschefen i Ljung tog ganska så snart kontakt med mig så vi kommer börja med att placera ut de i deras bilar först. I Ljung har personalen även fått en utbildning inom brandskydd i hemmet, säger Lars Arnoldsson, ställföreträdande räddningschef.

Ann-Marie Olfwenstam, enhetschef för hemtjänsten i Ljung anser att detta är en viktig fråga.

Det här är en sådan viktig fråga, så det känns som en förmån att kunna få vara räddningstjänstens förlängda arm ut mot våra kommuninvånare och framförallt mot våra äldre.

Bild på 6 personer som står ute och visar upp första hjälpen väskor. 

Från vänster: Liselotte Lennartsson, undersköterska, Ann-Marie Ekström Olfwenstam, enhetschef hemtjänsten Ljung, Dorette Unger, undersköterska, Camilla Bertilsson, undersköterska, Anneli Karlsson, trygghetsvärdinna och Herman Ljunggren, sommarvikarie

På bild ovan syns personalen som tog emot väskorna idag och de känner sig trygga med att få väskorna.

Personalen tycker det känns tryggt att ha hjälp nära till hands, men vi hoppas så klart få slippa att behöva väskorna och dess innehåll, säger Ann-Marie Olfwenstam.

På grund av händelsen i Fåglavik där Eva Nilsson gjorde en hjälteinsats och räddade en brukare ur ett brinnande hus gjorde temat ännu mer aktuell.

Det var väldigt klokt och bra agerat av Eva, det kunde ha slutat annorlunda. Jag tycker det var väldigt viktigt att detta uppmärksammades och skrevs om på flera ställen och att det sedan lyftes för att få fram deras viktighet i samhället, säger Lars Arnoldsson.

Kittet som ryms i en väska kommer bland annat innehålla en handbrandsläckare, reflexväst, blixtljus och annat förbandsmaterial som kan behövas. Väskorna kan användas i olika lägen som exempelvis vid en trafikolycka.

Vet man med sig att man har denna väska i bilen så kan den användas vid andra akuta lägen oavsett var man befinner sig. Den kan exempelvis användas vid en trafikolycka. Du kanske inte kan släcka en brand helt, men du kan göra skillnad och påverka brandens förlopp tidigt, tillägger Lars.

Brandskyddsföreningen i väst sponsrar med ett 20-tal väskor. Socialförvaltningen vill även sponsra så att det sedan blir 30 väskor totalt.

Vi vill såklart att alla våra bilar innehåller ett sådant kitt. Jag tycker verkligen detta är så viktigt och det är så roligt att vi hjälps åt, säger Sandra Säljö, socialchef.

Checklista för kontroll av brandskydd i bostaden

Hemtjänstpersonal får gå igenom en checklista som räddningstjänsten i Herrljunga har tagit fram.

Checklistan innehåller:

  • Boendeform, om det är en villa, radhus, lägenhet, ensamboende och om trygghetslarm finns och är kopplat till brandvarnare.
  • Förmåga att uppfatta en brand, om det finns en fungerande brandvarnare och om boende kan uppfatta brandvarnaren.
  • Förmåga att agera vid en brand. Exempelvis om det finns brandfilt, handbrandsläckare, om boende kan släcka en mindre brand och kunna larma 112.
  • Förmåga att sätta sig i säkerhet vid en brand. Hur boende vet hur hen ska agera vid en brand och kan utrymma själv.
  • Fysisk miljö och riskbeteende. Om det finns säkra rutiner vid rökning, hanteras spisen, elektronik och levande ljus på ett säkert sätt.
  • Förslagslista hur man kan få ett förstärkt brandskydd.