Artikeln publicerades 1 september 2021

Vad tycker du om socialtjänsten?

Under september och oktober månad genomförs en brukarundersökning inom socialförvaltningens Individ och familjeomsorg. Du som har ett möte med en handläggare inom socialtjänsten under denna period erbjuds svara på en enkät om hur du upplever kontakten med oss. Enkäten kommer att göras digitalt via ett enkätsystem. Du kommer att få en länk av oss via sms eller e-post som du får använda för att besvara enkäten digitalt.

Socialförvaltningen kommer även att genomföra en brukarundersökning inom daglig verksamhet samt boende enligt lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Du kommer att få en enkät med ett svarskuvert på plats av oss.

Du väljer själv om du vill svara på frågorna i enkäterna, men för oss är dina synpunkter mycket viktiga.

Du svarar anonymt och svaren kommer att användas till att utveckla och förbättra socialtjänsten.

Tack på förhand!