Artikeln publicerades 7 september 2021

Helena är ny anhörigsamordnare

Den 23 augusti tillträdde Helena Boman sin nya tjänst som anhörigsamordnare i Herrljunga kommun. Hon kommer närmast från en tjänst inom LSS och samordnare inom stödboende i Essunga kommun.

En person sitter vid ett skrivbord och ler in i kameran

Helena Boman är ny anhörigsamordnare

Helena Boman blev detta år färdigutbildad beteendevetare inom psykologi och är redo för nya utmaningar.

I Essunga kommun jobbade jag tolv år vilket är en rätt så lång tid. Jag har utvecklat och byggt upp en hel del där bland annat två LSS-boenden varav en av dem är en gruppbostad. Jag kände att det nu är rätt tidpunkt efter avslutad utbildning att söka mig vidare, säger Helena.

Varför valde du just Herrljunga kommun?

När man utbildar sig vidare vill man ju använda det också. Jag känner att Herrljunga kommun passar mig väldigt bra att vidareutveckla dels mig själv och kommunen.

En anhörigsamordnares uppgift är att få in ett anhörigperspektiv inom kommunens alla instanser. Det innebär att de som arbetar med människor i kommunen behöver börja tänka mer på hur anhöriga till den enskilda individen påverkas och hur man kan stötta dem.

Ett exempel är när en anhörig vårdar eller stöttar en närstående med till exempel demens, så påverkas även den anhöriges välmående. Upplever den anhörige ett behov av stöd och hjälp då kan de kontakta mig.

Helena hjälper till att navigera rätt.

De kan höra av sig med olika frågor till mig så kan jag liksom lotsa dem rätt. Jag vill även att de känner sig hörda. En anhörig som vårdar är jättebetydelsefullt, men tyvärr osynligt. Det är min roll att synliggöra och att det är ok att känna att det ibland är jobbigt.

Vad ser du fram emot i din nya roll?

Jag tycker om att bygga upp något från grunden så det ser jag fram emot. Jag tycker även det är jättespännande att få lära känna våra kommuninvånare. En av mina viktigaste uppgifter blir att hjälpa och stötta så att man orkar lite till.

Finns det några särskilda utmaningar?

I och med att det är en ny tjänst så finns det inga riktiga ramar utan det får man ju bygga upp och det är ju en utmaning att det är nytt. Jag har förstått att denna tjänst är efterlängtad så det kanske kan bli svårt att räcka till. Sen måste jag ju börja synas. Det tar tid för att bygga upp en stabil grund. Rom byggdes inte på en dag.

Helena kommer även att vara kommunens SIP-samordnare

SIP står för samordnad individuell plan och är för dig som behöver få dina kontakter med socialtjänst och sjukvård samordnade. Det är socialtjänstens och sjukvårdens ansvar att se till att du får det du behöver. Därför finns SIP.

En SIP gör att du och dina närstående blir delaktiga i planeringen av insatser från socialtjänst och hälso- och sjukvård samt förbättrar samordningen och ger en helhetsbild för dig, dina närstående och berörda vård-, stöd- och omsorgsgivare. Planen gör det tydligt vad olika verksamheter ansvarar för och vilka kontaktpersoner som finns så att du känner dig trygg.

Man kan ringa mig för råd. Sedan görs en bedömning om det behövs samordnade insatser. Inför ett så kallat SIP-möte så ser jag till att möten blir av och det är dina behov av samordning som avgör vilka som kallas till mötet. Det kan till exempel vara personal från socialtjänst, vårdcentral, habilitering, BUP och så vidare som kan vara med på mötet.

Helena organiserar mötena så att det inte blir lika många.

Istället för att gå på fem olika möten så ser jag till att man har alla instanser på plats vid ett tillfälle. På själva mötet går vi sedan igenom: vad behöver du hjälp med? Vem tar vad? Så att alla vet sin uppgift.

En SIP-samordnare ser till att alla får sin talan.

Jag är den som ska vara opartisk och se till att alla får sin talan. Jag liksom knyter ihop säcken och samordnar. Jag tar inte beslut utan leder vidare, man kan se mig som en informationskälla, avslutar Helena.

FAKTA

Namn: Helena Boman.

Aktuell som: Anhörigsamordnare.

Ålder: 42.

Bor: Vara tätort.

Familj: Gift, tre biologiska barn och en bonusvuxen.

Intressen: Mat, resor, musik och sällskapsspel. Allt som har med människor att göra.