Artikeln publicerades 19 november 2021

Kampanj för att stärka arbetet mot våld i nära relationer

Tillsammans mot våld

Satsningen "Tillsammans mot våld" är en del av Jämställdhetsmyndighetens nationella kampanj med syfte att uppmärksamma och stärka arbetet mot våld i nära relationer.

Är det någon nära som gör dig illa? Att bli slagen, kontrollerad eller kränkt är aldrig ett uttryck för kärlek. Du är inte ensam. Blir du utsatt? Ring socialtjänsten/Herrljunga kommun via växeln 0513-170 00 alternativt Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon
020-50 50 50.

Är någon du bryr dig om rädd för dig? Går din ilska ut över din familj? Är du orolig för att ditt beteende riskerar att skada dina närstående? Ring socialtjänsten/Herrljunga kommun via växeln 0513-170 00 alternativt Välj att sluta, en nationell telefonlinje för personer som utövar eller riskerar att utöva våld mot en närstående, 020–555 666.

Känner du någon som far illa hemma? Våld har många former men är alltid fel. Du kan göra skillnad genom att bryta tystnaden. Ring socialtjänsten/Herrljunga kommun via växeln 0513-170 00 alternativt Kvinnofridslinjens nationella stödtelefon 020-50 50 50.

Vill du ha hjälp och stöd?

Dagtid kan du ringa till Herrljunga socialtjänst via växeln på telefon 0513-170 00 för råd och stöd.
Hit kan du också ringa för att göra en orosanmälan under kontorstid, måndag-torsdag
kl. 8-17 och fredag kl. 8-15.