Artikeln publicerades 29 december 2021

Bekräftelse av faderskap

Från och med 1 januari 2022 kan en bekräftelse av faderskap göras via Skatteverkets hemsida med hjälp av e-legitimation.

För att genomföra bekräftelsen digitalt behöver följande kritierier uppfyllas:

  • Bekräftelsen görs inom 14 dagar från det att barnet är fött.
  • Båda föräldrar är myndiga och folkbokförda i Sverige vid barnets födsel.
  • Båda föräldrar har en e-legitimation.
  • I de fall där digital bekräftelse inte är aktuell skickas en skriftlig faställande av faderskap eller föräldraskap underteckad av föräldrarna samt bevittnad av två personer till Familjerätten i Borås stad. Skriftligt fastställande av faderskapet kan med fördel göras innan barnet är fött.

Faställanden av faderskap och föräldraskap som görs innan 1 januari 2022 handläggs av familjecentralens socialsekreterare i Herrljunga kommun.

Läs mer om faderskapsbekräftelse.

En vuxen har en barns hand i sin hand. 

Exempelbild från Unsplash