Artikeln publicerades 2 februari 2022

Svartsjuka är inte romantiskt!

Just nu pågår kampanjen ”Svartsjuka är inte romantiskt” för att uppmärksamma våld i ungas parrelationer.

Våld i nära relationer

Vad är våld i ungas partnerrelationer?

Killars våld mot tjejer och våld i ungas relationer följer ofta samma mönster som i vuxnas relationer och kan utgöras av sexuella övergrepp av olika slag, psykiskt våld som kontroll och hot liksom fysiskt våld som knuffar, slag och strypgrepp. Med digitala och interaktiva medier har också kontroll och psykiskt våld via mobiltelefoner och sociala medier uppkommit, så kallat digitalt våld. Det kan handla om att sms: a eller ringa för att ständigt ha koll på var partnern är och vem hen umgås med, eller att ha tillgång till sin partners lösenord på sociala medier och begränsa vilka hen tillåts att ha som vänner.

Det är snarare regel än undantag att vara utsatt för flera olika former av våld samtidigt. Våld förekommer i både hetero- och hbtq-relationer. I vårt samhälle har män och killar mer makt än kvinnor och tjejer på ett strukturellt plan. Att utöva våld kan vara ett sätt att upprätthålla sin position och att inte förlora makt.

Stöd och hjälp

Det finns flera ställen dit du kan vända dig om du behöver råd, stöd och hjälp. Här finns ett urval av verksamheter som du kan kontakta:

Är situationen akut?

I en akut situation, ring alltid larmnumret 112.

 • Ungarelationer.se

Unga relationer ger stöd och information till dig under 20 år som blir utsatt i en relation, är kompis till någon som blir det, eller är den som utsätter. Chatten är öppen varje kväll mellan klockan 20 och 22.

Webbplats: www.ungarelationer.se Länk till annan webbplats.

 • Killar.se

Killar är en stödchatt som drivs av organisationen MÄN och riktar sig till alla som definierar sig som kille mellan 10 och 20 år. Chatten är öppen söndag till torsdag mellan klockan 19 och 21.

Webbplats: www.killar.se Länk till annan webbplats.

 • Välj att sluta

Välj att sluta är en nationell stödtelefon som riktar sig till dig som vill förändra ett kontrollerande eller våldsamt beteende. Hit kan du också vända dig om du är utsatt för våld eller har frågor om ilska eller våld.

Webbplats: www.valjattsluta.se Länk till annan webbplats.

Telefon: 020-555 666

 • Unizons tjej- och ungdomsjourer

På unizonjourer.se/ung kan du som är ung få svar på dina funderingar om våld, kroppen och relationer. Du kan läsa andras frågor och svar i vår frågelåda, göra relations-quiz och chatta med Unizons tjejjourer och ungdomsjourer. Stödet är gratis och det går bra att vara anonym. Vi stöttar, lyssnar och står vid din sida.

Webbplats: www.unizonjourer.se/ung Länk till annan webbplats.

 • Roks tjejjourer

Roks tjejjourer stöttar och hjälper dig som definierar dig som tjej eller kvinna mellan åldrarna 8 och 30 år. Alla som jobbar inom Roks tjejjourer är tjejer och kvinnor. Du kan chatta, mejla eller ringa helt anonymt.

Webbplats: www.rokstjejjourer.se Länk till annan webbplats.

 • Ungasjourer.se

Ungajourer är en webbplats där du hittar alla tjejjourer, transjourer, killjourer och ungdomsjourer. Med dem kan du som är barn, ung eller ung vuxen chatta, mejla eller ringa helt anonymt.

Webbplats: www.ungasjourer.se Länk till annan webbplats.

 • Socialtjänsten i din kommun

Kommunen är enligt lag skyldig att skydda alla brottsoffer och särskilt våldsutsatta kvinnor och barn (5 kap 11 § socialtjänstlagen). Socialtjänsten har ansvar för att våldsutsatta och närstående får stöd och hjälp. Socialtjänsten ska också verka för att personer som utsätter eller har utsatt andra för våld ska ändra sitt beteende.

Du har rätt att få hjälp av kommunen oberoende av vilken typ av våldsutsatthet du lever med. Det gäller oavsett om du har gjort en polisanmälan eller inte.

Kontaktuppgifter hittar du enklast på din kommuns webbplats. Du kan också gå in på webbplatsen Koll på soc. Där finns information riktad till barn och unga om vilken typ av stöd och skydd du kan få och hur du kontaktar socialtjänsten i din kommun.

 • UMO

UMO är en ungdomsmottagning på nätet för alla som är mellan 13 och 25 år. Här kan du få kunskap om kroppen, sex, relationer, psykisk hälsa, alkohol och droger, självkänsla och mycket annat. Du kan också hitta en mottagning nära dig och ställa en personlig fråga.

Webbplats: www.umo.se Länk till annan webbplats.

 • Youmo

Youmo är en webbplats med delar av UMO på flera språk.

Webbplats: www.youmo.se Länk till annan webbplats.

 • Bris

Hit kan du upp till 18 år vända dig om du behöver stöd. Du kan ringa eller chatta med en kurator. Telefonen och chatten är alltid öppen – även på natten.

Webbplats: www.bris.se Länk till annan webbplats.

Telefon: 116 111

 • För dig som förälder

Det är viktigt att du som förälder och/eller vårdnadshavare har kunskap om att våld i ungas relationer förekommer. Genom att vara en medveten förälder kan du hjälpa till att förebygga och stoppa våldet. På ungarelationer.se kan du läsa mer om vad du som vuxen ska vara uppmärksam på och vad du kan göra.

Vad kan du som vuxen göra för ungas relationer (ungarelationer.se)

För mer information om våld i ungas parrelationer och kampanjen: https://www.svartsjukaarinteromantiskt.se/sv/ Länk till annan webbplats.