Artikeln publicerades 10 februari 2022

Undersökning om folkhälsa – Hälsa på lika villkor

Bar och vuxen går med cyklar längst en skogsväg

Nästa vecka skickas den nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor, ut till ett slumpmässigt urval av personer från 16 år och uppåt. Enkäten undersöker hur invånarna mår och visar vilka skillnader i hälsa och livsvillkor det finns mellan olika grupper i samhället. Undersökningen kommer att ligga till grund för planering av folkhälsoinsatser i kommunen och länet. Med hjälp av resultatet från enkäten genomförs insatser som leder till en jämlik och ännu bättre folkhälsa hos våra invånare i regionen.

 

Snabbfakta om nationella folkhälsoenkäten, Hälsa på lika villkor:

  • Hälsa på lika villkor är en nationell studie, undersökningen genomförs i hela Sverige och startade år 2004.
  • Undersökningen görs vart annat år i Västra Götaland.
  • Undersökningen görs i samarbete med Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån (SCB) och Sveriges regioner.
  • Ett slumpmässigt urval av totalt 92 000 personer i åldern 16 år och uppåt i Västra Götaland, Västra Götalandsregionen står för 1000 enkäter i varje kommun.
  • Syftet är att visa hur befolkningen mår och följa förändringar över tid.
  • Frågeformuläret omfattar totalt 61 frågor i det nationella urvalet + 14 egna tilläggsfrågor för Västra Götalandsregionen (fråga 62–75)
  • Möjliggör för att jämföra levnadsvanor, hälsa mm mellan olika områden i länet, olika grupper i befolkningen, tex ålder, kön, socioekonomi, födelseland etc.
  • Resultaten kommer att vara tillgängliga i statistikdatabasen http://pxwebb2017.vgregion.se/PXWeb/pxweb/sv/?rxid=c852f07a-0b5f-4940-9dfc-9decfb4b52c3/pxweb/pxweb/sv/ Länk till annan webbplats.

Till dig som får enkäten – tack för att du är med och bidrar till en bättre folkhälsa!

För mer information: https://www.vgregion.se/folkhalsoenkaten Länk till annan webbplats.