Artikeln publicerades 13 september 2022

Välkommen till en vecka med fokus på psykisk hälsa!

Trädkrona

Under vecka 40 bjuder Herrljunga kommun in till en temavecka med föreläsningar och aktiviteter, för att uppmärksamma psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria, alla är välkomna.

Psykisk ohälsa är något de flesta kommer i kontakt med genom livet, antingen att man själv upplever någon form av psykisk ohälsa eller genom att någon närstående gör det. Det är ett väldigt brett spann med många olika typer av symtom och diagnoser som ingår och som påverkar vardagen på väldigt olika sätt. Psykisk ohälsa kan handla om allt från tillfälliga besvär av oro, nedstämdhet eller sömnbesvär till svårare psykiska sjukdomar som ångest eller depression. Det som kännetecknar psykisk ohälsa är att den påverkar välbefinnandet och hur man fungerar i vardagen.

Under vecka 40 bjuder Herrljunga kommun in till en temavecka med föreläsningar och aktiviteter, för att uppmärksamma psykisk hälsa och psykisk ohälsa. Samtliga aktiviteter är kostnadsfria, alla är välkomna. För vissa aktiviteter krävs anmälan.

Program för veckan:

Måndag 3 oktober

Frukostföreläsning med fokus på levnadsvanor och fysisk aktivitet. Hälsocoach vid Närhälsan, Linnea Blad, föreläser samt visar enklare övningar att göra själv.

Kostnadsfritt. Alla är välkomna. Anmälan krävs och görs senast 29 september via mail eller telefon till: herrljunga.kommun@herrljunga.se 0513-17342

Tid: 9.15-10.30

Plats: Gäsene Tingshus, Annelund

Kvällsföreläsning om medberoende. Att vara medberoende är ett beteende eller tillstånd som kan drabba personer som lever nära en missbrukare eller en person med psykisk ohälsa. Föreläsningen genomförs av Aleforshemmet. Kostnadsfritt. Alla är välkomna. Ingen anmälan krävs.

Tid: 17.30-19.30

Plats: Aulan Kunskapskällan, centrala Herrljunga

Tisdag 4 oktober

Föreläsning om suicid (självmord), stöd till anhöriga, psykisk ohälsa. Föreläsningen genomförs av Suicidprevention i Väst.

Tid: 18.00-20.00

Plats: Aulan, Kunskapskällan (centrala Herrljunga).

Ingen anmälan krävs. Öppet för alla.

Torsdag 6 oktober

Föreläsning med fokus på lågaffektivt bemötande med anhörigperspektiv. Föreläsningen genomförs av Anneli Karlsson som är specialpedagog och har arbetat hela sitt yrkesverksamma liv med människor med stödbehov i alla åldrar. Hon är också förälder till barn med stödbehov. Kostnadsfritt. Alla är välkomna. Ingen anmälan krävs.

Tid: 17.30-20.00

Plats: Kulturhusets utställningssal, centrala Herrljunga

Fredag 7 oktober

Minimässa och föreläsning.

Föreläsningen genomförs av Yayha, en ambassadör vid Hjärnkoll, och handlar om hans upplevelse av migrationsrelaterad stress, depression och familjeåterförening. Minimässa med utställare som visar produkter/tjänster som på olika sätt kan främja psykisk hälsa. Föreläsningen hålls klockan 10.30 samt igen klockan 13.00. Kostnadsfritt. Alla är välkomna. Ingen anmälan krävs.

Tid: 10.00-14.00

Plats: Kulturhusets utställningssal (centrala Herrljunga)