Artikeln publicerades 15 september 2022

Herrljunga familjecentral - en mötesplats för hela familjen

Maria Åkerblad

Familjecentralen i Herrljunga är en verksamhet som vänder sig till alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn mellan 0–6 år. Syftet är att skapa en mötesplats för familjer, där man knyter kontakter, får information, kunskap, råd och stöd.

Maria Åkerblad är sedan ett år anställd förskollärare på Herrljunga familjecentral och pratar varmt om sin arbetsplats.

Det är den bästa platsen i hela Herrljunga. Det är en tillgång i en kommun att ha en sådan här verksamhet, säger Maria.

En familjecentral behöver bestå av barnmorskemottagning, barnavårdscentral, socialtjänst och pedagogisk verksamhet, i form av öppen förskola. När alla fyra ”ben” är samlokaliserade, så får man heta Familjecentral. I Herrljunga finns alla fyra delar nära varandra, och Maria ser flera fördelar med detta.

Det är en väldig fördel att få vara på samma plats, säger Maria, och det är tydligt här i Herrljunga att man vill arbeta tillsammans, och då med barnets och barnfamiljernas bästa i fokus.

Familjecentralens målgrupp är gravida, föräldrar och barn mellan 0–6 år. Här erbjuds öppen förskola fem tillfällen i veckan. Utöver detta bjuder man in till olika tematräffar och det finns även planer för föräldrautbildningen ska komma i gång igen efter pandemin.

Vi som jobbar här ser gruppen som en jättetillgång, det är en lärmiljö där man även får den sociala biten. Man går hit och har förhoppningsvis roligt, men man kan också få med sig en hel del gällande föräldraskap. Det kan handla om barns utveckling, relationer, syskonbråk och så vidare. Vi vill snappa upp det som finns i vardagen, ibland kan vi prata om det i grupp, och ibland bokar vi enskilda samtal, berättar Maria.

Fördelar med samlokalisering

Samlokaliseringen gör att det också enklare för familjerna att ta del av fler aktörers verksamheter. Fler kunskaper och erfarenheter finns nära och lättillgängliga.

Jag uppskattar att arbeta tillsammans med Ann Olsson som är socionom, säger Maria. Tillsammans kan vi uppmärksamma behov och ge stöd och vägleda.

Jag är också väldigt glad att vi har det så här i Herrljunga och ser väldigt många vinster med det här tidiga stödet man kan ge. En mötesplats är så värdefullt, man klarar mycket själv, men vi märker här att det är en väldig kraft att få vara tillsammans, dela erfarenheter, känna igen sig, säger Maria. Att det finns en plats att gå till där man kan träffa andra är jätteviktigt. Vi jobbar förebyggande, med en öppen mötesplats som verkar hälsofrämjande, säger Maria.

Nalle Familjecentralen

Samlokaliseringen gör också att det blir kortare vägar och väntetider för barn och familj att få hjälp. Barn och familjer har större möjlighet att bli uppmärksammade och tidigt upptäckta då fler professioner finns under samma tak. Detta leder i sin tur till att de får hjälp tidigare och också kan få rätt stöd i rätt tid.

Att vi känner varandra väl och vet varandras kompetenser gör att det blir lätt att hänvisa, flikar Ann Olsson in. Utöver detta så är det lokaliseringen, det skapar en trygghet och bygger mycket på relationer.

Vi har korta vägar, lättillgängligt stöd, och välkända personer, säger Maria. Vi tror på den modellen, och vi ser effekter av den.

Jag har till exempel korta vägar in till socialkontoret säger Ann. Jag har såklart sekretess, men jag följer med in, då är jag länken däremellan, man vet vem jag är vilket skapar trygghet. Andra fördelar med korta vägar är att man kan få en tid väldigt fort om det är någonting, säger Ann.

En naturlig mötesplats

Framför allt är Herrljunga Familjecentral en mötesplats för hela familjen, där du kan du leka med ditt barn, möta andra föräldrar, utbyta erfarenheter, samt träffa olika yrkesgrupper på plats i en hemtrevlig miljö.

Familjecentralen är en väldigt härlig plats, säger Maria. Det är en förmån att få lära känna olika familjer och följa barn under några år. Vi sjunger varje Öppen förskola, spelar rytminstrument, och dansar ibland om får feeling. Det är en väldigt positiv stämning här, som smittar när man kommer hit.

Maria hälsar föräldrar och barn varmt välkomna och tipsar också om att följa
Herrljunga Familjecentral på Facebook. Länk till annan webbplats. Där kan du läsa om vad som vad som är aktuellt just nu.

Familjecentralens uppdrag är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

  • Finnas tillgänglig som nära mötesplats.
  • Stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar.
  • Skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga.
  • Erbjuda lättillgängligt stöd.
  • Vara ett kunskaps- och informationscentrum.
  • Utveckla god service.