Artikeln publicerades 7 oktober 2022

Enhetschefer i Herrljunga nominerade till Guldkransen

Priset guldkransen

Den 20 oktober delas priset Guldkransen ut till Sveriges bästa ledare inom vård och omsorg samt socialtjänst. Bakom priset står branschorganisationen LiVO, Ledarna inom vård och omsorg. I år är två enhetschefer i Herrljunga kommun nominerade.

Bland årets nomineringar till Guldkransen har 13 kandidater valts ut till finalister. Bland dem finns Siv Hagengrinder, chef på demensboendet Hagen och Mirnes Voloder, chef för sysselsättningsenheten i Herrljunga kommun.

Genom utmärkelsen Guldkransen vill LiVO uppmärksamma chefsrollen, dess utmaningar och öka chefsyrkets attraktionskraft. Priset delas ut till en ledare inom vård och omsorg som med små eller stora medel förändrat sin verksamhet och bidragit till en positiv utveckling för såväl brukare som medarbetare.

Med utmärkelsen vill vi synliggöra vad ett gott ledarskap betyder för alla: medarbetare, patienter/brukare och arbetsgivare, säger Susanne Thorsell, styrelseledamot i LiVO och projektledare för Guldkransen i ett pressmeddelande.

Vinnaren av Guldkransen 2022 kommer att presenteras den 20 oktober. Prisutdelningen sker digitalt, på Facebook.

Siv

Siv Hagengrinder

Ur nomineringen:
”Siv har under sina 20 år som chef i Herrljunga kommun förändrat synen på demensvård och demensboende för massor av människor. Hennes fantastiska energi och ledarskap är en förebild och inspiration för alla som på något sätt kommer i kontakt med demensboendet Hagen. Sivs livsåskådning att man ska leva tills man dör genomsyrar hennes ledarskap vilket har lett till att Hagen blivit en förebild för demensboenden.

Hon finns alltid, för både boende, anhöriga och personal. Hennes kontorsstol lär aldrig bli utsliten då hon alltid befinner sig på fötterna och rör sig i lokalerna.Ordet chef beskriver henne dåligt, hon är en omvårdnadsinspiratör, en ledstjärna för alla oss som arbetar med att hjälpa personer med kognitiv svikt.”

Mirnes

Mirnes Voloder

Ur nomineringen:
”Mirnes är generös och under pandemin har han bidragit med sina goda samarbetsegenskaper. Hans verksamhet har hjälpt till precis överallt och lagt allt åt sidan för att exempelvis tillverka förkläden i plast. Mirnes har en egen erfarenhet av krig och flykt. Detta märks i hans sätt att inkludera människor från andra kulturer. Han brinner för sitt arbete att få människor i sysselsättning och för att alla ska få vara med och få en naturlig plats i samhället. Ett underbart exempel är när han involverade brukare i rekryteringsprocessen till stödpedagog. Brukarna fick då vara med under anställningsintervjuerna och komma med sina inspel på den som skulle anställas.”