Artikeln publicerades 21 mars 2023

Internationella socialarbetardagen

Idag är det internationella socialarbetardagen (World Social Work Day)! Dagen uppmärksammas årligen över hela världen. Syftet är att belysa socialt arbete, aktuella samhällsproblem, mänskliga rättigheter och social utveckling. Varje år firas den här dagen den tredje tisdagen i mars, vilket ju är idag!

Julia Ekström Jennie Hammarlund

Från vänster: Julia Ekström och Jennie Hammarlund

Julia Ekström och Jennie Hammarlund arbetar båda som socialsekreterare i Herrljunga kommun. Julia arbetar som socialsekreterare inom området socialpsykiatri och som LSS-handläggare, där hennes jobb är att utreda behov av stöd enligt Socialtjänstlagen och LSS. Jennie arbetar med vuxna personer som har ett missbruk/beroende eller som lever i en relation där det förekommer våld. Som socialsekreterare utreder och kartlägger hon individens behov och biståndsbedömer vilka typer av stöd personen ifråga behöver och har rätt till enligt socialtjänstlagen.

Trivs ni med era arbeten?

Jag trivs med mitt jobb, det är varierade arbetsuppgifter och man får möjlighet att möta många olika människor, säger Julia.

Jag trivs jättebra med mitt jobb säger Jennie. Det bästa med jobbet är att få möjlighet att möta olika människor och att följa med i deras förändringsprocess.

Vad betyder den här dagen?

Det är en möjlighet att uppmärksamma det sociala arbetet som sker på samhällets alla nivåer, och hylla socialarbetarnas insatser, slit och goda vilja, säger Julia!

Jag anser att den här dagen syftar till att uppmärksamma det sociala arbetet och dess betydelse i samhället, säger Jennie. Socialt arbete är inget som skapas av sig själv, det behövs kunskap och kompetens från oss yrkesverksamma samt politiskt stöd för att kunna bli framgångsrikt. Det sociala arbetet är en del av välfärdspolitiken, som i sin tur är en viktig del i människors liv. Det sociala arbetet syftar till att öka människors välbefinnande och levnadsvillkor.

Varför är det viktigt att den här dagen finns?

Bakom varje socialarbetare finns en människa som har valt en riktning i livet där man på något sätt vill arbeta för och hjälpa människor, säger Julia. Samtidigt är det ett tufft arbete som präglas av gällande lagstiftningar, riktlinjer, politik, budgetramar och ofta hög arbetsbelastning och personalomsättning. Därtill lyfts det sociala arbetet sällan fram i media i goda dager. Därför tänker jag att denna dag är viktig för att faktiskt lyfta fram det goda sociala arbetet som ofta sker i det dolda.

Jag tycker också viktigt att belysa det viktiga sociala arbete som görs idag säger Jennie.

Firar ni lite extra den här dagen?

Tyvärr inte, men det är roligt att dagen uppmärksammas, säger Jennie!

Ja, det kanske får bli en extra kaka till eftermiddagskaffet, avslutar Julia!