Överförmyndare

Överförmyndaren är en kommunal tillsynsmyndighet som främst styrs av kommunallagen men även föräldrabalken. Överförmyndarens uppgift är att utöva tillsyn över förmyndare, gode män och förvaltare.

Denna tillsyn skyddar personer som inte själva kan ta vara på sina rättigheter eller sköta sin ekonomi och som av den anledningen har en god man eller förvaltare utsedd för att hjälpa sig. Överförmyndaren rekryterar gode män men är som tillsynsmyndighet vare sig gode männens arbetsgivare eller överförordnade; då god man har själv ansvar för sitt uppdrag. Överförmyndaren bistår dock med information om regelverket och håller i utbildningar för gode män.

Överförmyndare i samverkan (öis)

Överförmyndare i samverkan (ÖIS) grundades den 1 januari 2007 och har sedan dess utökat verksamheten.

I ÖIS ingår idag 12 stycken samverkanskommuner. Utöver Herrljunga är dessa Bollebyggd, Falköping, Gulldspån, Hjo, Karlsborg, Skara, Skövde, Svenljunga, Tibro, Tidaholm, Tranemo och Vårgårda.

Verksamheten bedrivs i ett gemensamt överförmyndarkontor i Skövde. Var och en av de samverkande kommunerna har fortfarande en egen överförmyndare eller överförmyndarnämnd. Här i Herrljunga kommun har vi en överförmyndare och en ersättare. Överförmyndarna har delegerat sina beslutsbefogenheter (med undantag av vissa beslut) till tjänstemännen på det gemensamma kontoret. Tjänstemännen är anställda av Skövde kommun och det är tjänstemännen som besvarar alla verksamhetsfrågor.

Skriv tabellbeskrivning här

Kontakt

Telefonnummer

Besöksadress

Överförmyndare i samverkan
ois@skovde.se

Tfn 0500-49 88 60/61
tisdag 9.00-11.00
torsdag 13.00-15.00

Kungsgatan 19 B
541 31 Skövde