Missbruksproblem

Har du problem med missbruk eller beroende av alkohol eller andra droger? Eller känner du någon som har det?

Både personer som har missbruksproblem och de som lever med någon som har det kan få bra hjälp. Hur man själv påverkas av att bo eller leva tillsammans med någon som dricker eller tar droger är olika från person till person. Därför är det också olika vilken hjälp man behöver.

Råd och stöd

Under kontorstid kan du kontakta kommunens missbrukshandläggare om du vill ha råd eller har frågor kring missbruk eller beroende. Du når dem via kommunens växel.

Den som har alkohol- eller drogproblem kan få samtalsterapi. Ibland behövs också medicin. Ofta följer man något behandlingsprogram, och då är det också vanligt att familjemedlemmar får vara med i behandlingen. Målet är att livet tillsammans ska funka.

Även kyrkan och vissa frivilligorganisationer kan erbjuda stöd och hjälp till den som har missbruksproblem och de som är närstående.

Träffpunkten är kommunens öppna verksamhet som vänder sig till dig med psykisk ohälsa eller beroedeproblematik. Du hittar mer information under Träffpunkten.

Akuta problem efter kontorstid

På kvällar och helger kan du vända dig till sociala jouren. Ring larmnumret 112 och be att bli kopplad till sociala jouren i Borås.

Att göra en orosanmälan

Är du orolig för en bekant, kollega eller familjemedlem? Kontakta missbrukshandläggarna på IFO vuxen om du vill göra en anmälan om missbruk. Kommunen har en skyldighet att följa upp alla anmälningar. Anmälan kan göras skriftlig eller muntlig.

Vuxenbehandlare

Om du har någon form av missbruk kan du beviljas bistånd i form av stöd av kommunens vuxenbehandlare. Vuxenbehandlaren hjälper dig bland annat med:

  • Vi utför drog- och utandningsprov
  • Vi kan följa med som stöd vid läkarbesök och andra ärenden
  • Vi för samtal kring att ändra beteenden och tankar kring alkohol och droger
  • Du ansöker om stöd från vuxenbehandlaren hos våra handläggare.

Hjälplinjer och telefonstöd

Det finns olika ställen ditt man kan vända sig för att få information eller stöd om du själv eller någon närstående har missbruksproblematik. Nedan listas några: