Hjälplinjer och telefonstöd

Det finns olika ställen ditt man kan vända sig för att få information eller stöd om du själv eller någon närstående har missbruksproblematik. Nedan listas några.

Skriv tabellbeskrivning här

Hjälplinjer och telefonstöd

Missbrukare.selänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Om missbruk, behandling och stöd för anhöriga

Alkohollinjenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Stöd för att förändra dina alkoholvarnor - 020-84 44 48

Anonyma alkoholisterlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - Arbetar för att uppnå och behålla varaktig nykterhet - 08-720 38 42

Anonyma narkomanerlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - stöttar dig som är beroende av narkotika - 0771-13 80 00

Drugsmartlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster - fakta om alkohol och droger för unga -

Stödgrupp fjärilen - Kommun och kyrkans samarbete för att stötta barn från missbruksfamiljer