Flyktingmottagning och introduktion

Herrljunga kommun tecknar överenskommelser med Migrationsverket för att ansvara för delar av mottagandet av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn. Vi ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt för generell vägledning och stöd den första tiden. Vi arbetar också med att vara behjälpliga med information rörande flykting, invandrings- och integrationsfrågor.

Nyanlända

Med nyanlända avses personer som fått uppehållstillstånd i Sverige baserat på bland annat flykting eller skyddsskäl. Ansvar för mottagande och etablering delas av flera myndigheter där Arbetsförmedlingen är sammankallande under den första tiden. Vi som kommun ansvarar bland annat för:

  • bosättning och initialt praktisk vägledande stöd
  • samhällsorientering
  • undervisning i svenska för invandrare (SFI)
  • skolgång och barnomsorg.

Men även att annat stöd kommer nyanlända till del. Flera organisationer och kommunala enheter samverkar i att göra mottagandeprocessen så bra som möjligt.