Flyktingmottagning och introduktion

Herrljunga kommun tecknar överenskommelser med Migrationsverket för att ansvara för delar av mottagandet av nyanlända och ensamkommande asylsökande barn. Vi ansvarar för det initiala mottagandet, att förmedla bostäder samt för generell vägledning och stöd den första tiden. Vi arbetar också med att vara behjälpliga med information rörande flykting, invandrings- och integrationsfrågor.

Överenskommelser om flyktingmottagningen i Herrljunga kommun

Kommunfullmäktige beslutar om övergripande överenskommelser som rör flyktingmottagandet. Från 2012 finns en överenskommelse, som gäller tills vidare, att Herrljunga kommun ska ha beredskap för att ta emot 28 nyanlända personer per år på anvisning av Arbetsförmedling eller Migrationsverk. Från 2014 finns en överenskommelse om att ha beredskap för att ta emot ensamkommande asylsökande barn.

Nyanlända

Med nyanlända avses personer som fått uppehållstillstånd i Sverige baserat på bland annat flykting eller skyddsskäl. Ansvar för mottagande och etablering delas av flera myndigheter där Arbetsförmedlingen är sammankallande under den första tiden. Vi som kommun ansvarar bland annat för:

  • bosättning och initialt praktisk vägledande stöd
  • samhällsorientering
  • undervisning i svenska för invandrare (SFI)
  • skolgång och barnomsorg.

Men även att annat stöd kommer nyanlända till del. Flera organisationer och kommunala enheter samverkar i att göra mottagandeprocessen så bra som möjligt.