Svenska för invandrare

Svenska för invandrare, SFI, riktar sig till dig som är invandrare/flykting och saknar grundläggande kunskaper i svenska språket. 

För att ha rätt till SFI ska du vara bosatt i Sverige och sakna kunskaper i svenska språket. Herrljunga kommun erbjuder SFI via vuxenutbildningen Herrljunga-Vårgårda. För mer information om SFI och för ansökan se nedan.