För barn och unga som upplever våld

Alla barn och unga har rätt att känna sig trygga hemma och med sin familj. Om du lever i en familj där någon använder våld, är starkt kontrollerande eller har en ständig oro för vad som kan hända finns det möjlighet till stöd och hjälp.

Ring oss på socialtjänsten. Vi vill hjälpa dig.