För dig som känner någon som blir utsatt för våld

Att stå vid sidan om och se att någon man tycker om far illa i en relation är ofta mycket tungt. Det är lätt att känna sig maktlös. Men tänk på att ditt stöd kan leda till att din vän eller anhörig klarar förändra sin situation och ta sig ur ett liv med våld.

Ring oss på socialtjänsten för att få råd och stöd om vad du kan göra.

Här är några tips om hur du kan agera för att stötta och hjälpa den som utsätts för våld:

  • Våga se och våga fråga

Bara det att få känna sig sedd är ofta ett enormt stöd. Våga fråga och orka stanna kvar och lyssna är en bra början till att hjälpa någon som lever i en våldsam relation.

  • Tro på det du får höra

Lyssna på det den våldsutsatta berättar för dig. Den som utsätts för våld känner ofta skuld och skam. Var tydlig med att du inte överger personen som är utsatt även om hen väljer att fortsätta relationen med den som gör hen illa. Låt den våldsutsatta veta att du finns där om hen behöver hjälp.

  • Bryt isoleringen

Fortsätt ta kontakt med den våldsutsatta även om hen drar sig undan. Fortsätt att höra av dig även om hen aldrig kommer när du bjuder eller föreslår aktiviteter, eller är avvisande mot dig.

  • Stötta den våldsutsatta att anmäla till polisen

Våld i nära relation är ett brott. För många är det ändå svårt att anmäla det här brottet själva. Det är ofta många svåra känslor som skam och skuld och rädsla som den utsatta försöker att hantera. Då behövs ditt stöd.

  • Anmäl alltid när barn far illa

Barn som lever i familjer där det förekommer våld är barn som far illa. Alla vuxna har ett ansvar att reagera om vi förstår att ett barn behöver hjälp. Läs mer om hur du gör för att anmäla i länken nedan.

Misstanke om barn som far illa