För dig som utsätts för våld

Du har rätt att leva ett liv fritt från hot, våld och förtryck! Med hot och våld menar vi till exempel:

 • kränkningar och nedsättande kommentarer
 • knuffar, sparkar, slag och annat fysiskt våld
 • svartsjuka
 • begränsad och kontrollerad av din familj eller partner
 • isolering från andra människor
 • sexuella handlingar eller anspel mot din vilja
 • hot via sms, på nätet eller på annat sätt.

Med hedersrelaterat våld och förtryck menar vi till exempel att du:

 • inte får välja partner
 • pressas eller tvingas att gifta dig, förlova dig eller blir bortlovad mot din vilja
 • inte får bestämma själv över din framtid och ditt liv
 • inte får bestämma själv vilka kläder du ska ha på sig
 • inte får gå ut själv
 • inte tillåts delta i vissa skolämnen
 • inte får välja dina vänner
 • inte får delta i aktiviteter utanför skolan
 • blir utfryst från familjen om du inte gör vad som förväntas
 • utsätts för våld eller hot.

Ta kontakt med oss på socialtjänsten! Vi kan hjälpa dig att ta dig ut ur en destruktiv våldsam relation, om du är utsatt för hedersrelaterat våld eller förtryck.

Vi hjälper dig i kontakter till exempel med polis, sjukvård och andra myndigheter och organisationer. Vi erbjuder också stöd- och behandlingssamtal. Du kan även erbjudas skyddat boende.

Du kan ta kontakt med oss för att få råd och information. Du kan vara anonym i kontakten och du avgör själv om du vill fortsätta kontakten.

Vi arbetar under sekretess och har tystnadsplikt.