Artur Henriksson-samlingen

Artur Henriksson täljde sina memoarer i trä. Du hittar samlingen i Herrljunga kulturhus.

Träfigurer av Artur Henriksson

Om Artur Henriksson

Artur Henriksson föddes i september 1914 i Vimle by, Skölvene socken. Han växte upp på en bondgård med sina sex syskon och fick tidigt hjälpa till på gården. 1920 började Artur skolan och gick dit varannan dag i sex år. Efter skolan arbetade han som byggnadsarbetare, dikesgrävare och sprängare innan han 1938 började som linjearbetare på Telegrafverket.

Efter sin pensionering 1977 började han tälja sina memoarer och minnen. Hans figurer visar hur vardagen kunde se ut i Sjuhäradsbygden under första hälften av 1900-talet. Arbete i skog och med jordbruk, arbete inom telegrafverket, militärtjänstgöring, marknad, handelsbod och nöjen är några av de scener han snidade.

1994 donerade han en stor del av figurerna till kulturnämnden i Herrljunga. Nu finns de i en utställning i ett eget rum i Herrljunga Kulturhus. I samband med att Arturs donation skrev han ner minnen från sin uppväxt och sitt arbetsliv, som blev skriften ”Jag minns den ljuva tiden”. Häftet finns att låna på Herrljunga bibliotek.

Utställningen av Arturs figurer är tillgänglig vid samma tider som Herrljunga bibliotek har öppet. Fritt inträde.