Konsthall och hörsal

I kulturhusets konsthall/hörsal och cafeteria arrangeras regelbundet programverksamhet för unga och vuxna i Herrljunga biblioteks regi.
Se vilka kulturprogram som är aktuella under Kulturprogram.

Uppstår tomma perioder kan lokalen hyras ut till annan verksamhet. På Kulturhusets andra våning finns en 150stor konsthall/hörsal. Hörsalen rymmer 125 sittplatser. Konferensutrustning finns. Stolar och bord kan flyttas efter behov. I anslutning till konsthallen/hörsalen finns cafeteria med välutrustat kök. 
Vid bokning av lokalerna ska förhyraren kort informera om den verksamhet som ska bedrivas.
Vid förfrågningar och för uppgifter om priser för uthyrning ring: 0513-172 23 eller 172 21.