Orraholmens hed, Natura 2000-område

Vy över Orraholmens Hed Foto: Birgitta Saunders

Orraholmens hed ingår i ett värdefullt odlingslandskap vid Stenunga. Vattendraget Nossan rinner genom landskapet och delar det i två delar. Det är ett vackert strövområde som inbjuder till naturnära upplevelser.

Värdefullt odlingslandskap

Området är utpekat som ett ängs- och hagmark av nationellt intresse.
Orraholmens västra del är en artrik och flack betesmark, vilken är en rest av ett större hedlandskap. Exempel på arter som finns i området är slåtterfibbla, kattfot, slåttergubbe, backsippa, svinrot, jungfulin och stagg. I området betar nötkreatur från sen vår, under sommaren och en bit inpå hösten.

Då ni vistas i området ta hänsyn till djur och natur och andra människor som rör sig i området. Under sommarhalvåret går kor med kalvar och någon tjur på heden och betar. Tänk på att hålla hunden kopplad och se till så att de grindar du passerar, stängs efter dig. Rör er lugnt i området och stör inte djuren.

Vandringsleder som går i området

I området passerar Nossanpromenaden som går mellan Haraberget och Orraholmen, Elisabeth Hesselbladsleden och i västra delen av heden passerar rosa, blå och gula spåren.

Karta och skyltar

Vid Orraholmen, Haraberget och vid Skoghälla finns Karta över leder i området. Informationsskylt som berättar om området finns vid Orraholmens hed, är placerade vid heden och vid kullingsviksbron.

Tillgänglighetsanpassat

Det går att ta sig in till heden med rullstol, genom den grind som finns bakom ladugården vid Orraholmen. Marken är en något ojämn stig och mestadels av gräs, betande djur går löst i området.

Parkering

Parkering finns vid ladugården på Orraholmen och vid Kullingsvik där det finn en bro över Nossan.

Friluftsområdet Orraholmen

Orraholmssjön - en fågelsjö

Vid Orraholmssjön finns en rastplats, fågeltorn och ett gömsle. Här häckar flertalet fåglar under vår och sommar. Under vår och försommar är det begränsat fiske i sjön och då är det endast tillåtet att fiska vid Vallen jämte vattenfallet. Se skyltar i området om fågelskydd.

Rastplats

Rastplatsen som finns vid sjön, har bänkar, vindskydd samt en grillstad Då man använt rastplatsen och grillat eller fikat, tänk på att ta med skräp hem igen eller lämna skräpet i den gröna soptunna som står vid ladugården på Orraholmen. Ska du grilla, ta först reda på om det råder eldningsförbud, information finns på kommunens hemsida.

Föreningar verksammma i området

I området har föreningar sina stugor, här har Herrljunga skid- och orientering, Herrljunga radioklubb, Herrljunga brukshundklubb samt Naturskyddsföreningen sina verksamheter. Under vår och höst arrangerar Korpen Herrljunga tipspromenader i området, med utgångspunk från Stureskolan, med fika i Naturskyddsföreningens lokaler.

Allemansrätten - Inte störa inte förstöra

Skräpa inte ned, lägg skräp vid anvisad papperskorg eller ta med skräpet hem.
Vid fiske se till att inte slänga fiskelinor då dessa är av plast och kan skada djuren. Här kan du läsa mer om Allemansrätten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..