Herrljunga - Gäsenebygdens Pilgrimsleder

Foto: Birgitta Saunders. Vandringsledstolpe med Sankt Olofsmärket på och röd färgmarkering upptill.

Pilgrimsleden går genom ett vackert kulturlanskap, längst med stigar och vägar. Den totala längden är 47,5 km och går från Eriksberg till Karla by i Bitterna.

Här följer beskrivning av leden och besöksmål längs med leden från Eriksberg till Karla by.

Vandringledskarta - Herrljunga- Gäsenebygdens pilgrimsleder. Pdf, 1.4 MB, öppnas i nytt fönster.
Digital vandringledskarta i Google - Herrljunga Gäsenebygdens pilgrimsleder Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (Leden har röd markering i denna karta)
Digital webbsida GIS - Herrljunga- Gäsenebygdens pilgrimsleder  Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Välkomen att vandraHerrljunga Gäsenebygdens pilgrimsleder
Längd 47,5 km
Vill du inte gå hela leden på en gång, dela upp gärna upp vandringen på två dagar och upptäck sevärheter längs leden.

Längs leden finns flertalet boenden och vid tätorterna Annelund och Herrljunga finns närhet till
restauranger och livsmedelsbutiker.
På vår turistsida, Vastsverige.com/Herrljunga Länk till annan webbplats. finns mer information angående boende restauranger och var du kan köpa proviant läng leden.

Guide längs leden

Eriksberg

1. Eriksbergs g:a kyrka - började byggas av Erik Jedvardsson - Erik den Helige och Sveriges nationalhelgon - på 1100-talet och slutfördes av hans son Knut Eriksson efter faderns död 1160.

Norra Säm

2. Hällkistan i Skogsbo - har sitt ursprung från den yngre stenåldern för ungefär 4.000 år sedan.
Hällkistan i Skogsbo är en av Skandinaviens bäst bevarade.
Lyssan på Audioguide om Skogsbo Hällkista Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
3. Norra Säms kyrkoruin - Norra Säms kyrka byggdes på 1200-talet. Kyrkan fick förfalla fram till 1920-talet då olika initiativ togs för en upprustning. År 1932 restaurerades hela kyrkoruinen.

Hov

4. Hovs hembygdsstuga - som drivs och förvaltas av Hovs Hembygdsförening, arrangerar aktivitetsdagar under sommarhalvåret.
5. Brudföljet - i utkanten av Annelund, vid den så kallade Kyrkvägen mellan Hov och Annelund ligger flera märkliga fornlämningar.
6. Guldsmedsgårdens Pionodling - blomningstiden börjar omkring 20 maj och pågår till 10 juli. Mer information finns på www.guldsmedsgarden.se
7. Hovs kyrka - Medeltidkyrka från 1100-talet centralt belägen i Hovs by

Skölvene

8. Fogels jordkula - Nils Johansson kallades i dagligt tal Fogel och han byggde jordkulan. Hembygdsföreningen har återuppfört jordkulan som var helt raserad.
9. Skölvene hembygdsstuga - är uppförd i mitten av 1700-talet.

Södra Björke

10. Södra Björke kyrka - den första kyrkan, som låg på sammaplats, byggdes troligen på 1100- 1200 talet då dopfunten i sandsten är daterad till före 1250. Den nya kyrkan byggdes 1774.

Jällby

11. Jällby kyrka - kyrkans timrade väggar, det romanska taket och takstolen pekar på att kyrkan kan vara äldre än från 1600-talet, vilket den senaste dateringen gjort gällande. Är den månne från 1100-talet - i så fall är kyrkan den äldsta träbyggnaden i världen.

Herrljunga tätort

12. Haraberget - här ligger hembygdsparken, här har en gammal by från 1700-1800-talet byggts upp som består av ett 15-tal byggnader. Parken ligger i vacker natur på sluttningen ner mot ån Nossan. Socknens första skola ligger inom parkområdet - den enda byggnad som är kvar på sin ursprungliga plats. Herrljungas första stationshus - troligen ett av Sveriges äldsta.

Hackebergsskogen

13. Fårahyttan - Vid sjön Grästorpasjön.
14. Galgbacken - Norr Strängbetong Herrljunga, vandringsled förbi Knallen vidare mot gamla länsgränsen hittar vi Hackebrona, ett ca 100m långt vadställe.Här var Laske härads avrättningsplats sedan urminnes tider. Vidare leder vägen mot Karla by där vandringsleden knyts samman med vandringsled från Lödösehållet.
15. Hålväg - är en sorts fornlämning som består av en fåra i marken
där en forntida väg gått fram. Fåran har bildats av slitage från hovar,
klövar och fötter, samt av förstärkande regnvattenserosion.

Välkomna att vandra längst med Herrljunga - Gäsenebygdens pilgrimsled

Information:

Leden är utmärkt med stolpar och informationstavlor samt lådor med kompletterande information. I lådorna finns bl.a. ytterligare beskrivningar av lokala sevärdheter som inte fått
plats i foldern.

Pilgrimspasset - stämpel för Pilgrimspasset finns vid Jällby kyrka. Anslutande leder - mot Lödöse, Skara och Falbygden. Pilgrimsleden är ett samarbete mellan Hembygdsföreningarna i Herrljunga- och Gäsenebygden, Svenska kyrkan och Leader Sjuhärad.

Mer information: På Herrljungabygdens expeditionen i Herrljunga, kan du hämta en karta. Karta finns att ladda ned för utskrift. Länk till: Herrljunga pastorat, Pilgrimsleder Länk till annan webbplats.

Personer att kontakta med frågor om leden Alf Johansson 0513-721 55, Anders Berggren 070-512 22 85.