Lemmingaleden i Skölvene

Foto: Birgitta Saunders. Fotot visar hembygdsstugan i Skölvene. Ryggåsstuga med väggar av ekplankor och med vasstak.

Lemmingaleden går i fina omgivningar i Skölvene

Lemmingaleden är ca 5 km

Leden har gul markering på stolpar.

Start vid Skölvene hembygdsstuga. Leden går förbi Skölvene kyrka och Fogels jordkula (Fugelshålan) och Skölvene hembygdsbacke. Det går att göra en korta avstickare till Pukesten som är objekt för flera olika sägner. Leden följer gamla vägar och stigar och till viss del går leden på asfalterad väg, utmed åkrar och i skog.
Svårighetsgrad: Lätt till medel.
Parkering finns vid Skölvene kyrka och vid Skölvene hembygdsbacke samt vid Fogels Jordkula.
Följ gärna leden medsols.

Vandringsledskarta: Lemmingaleden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Obs! En liten omrdragning av leden har gjorts där väg komer ut från skogen söder om Hembygdsstugan.

Vid Fogels jordkula går leden samman någon km med Gäsene-Herrljungabygdens Pilgrimsled Öppnas i nytt fönster..

Sevärdheter längst leden

Skölvene kyrka

Kyrkan är gemensam för socknarna Skölvene och Norra Säm. Kyrkan byggdes 1843 och ersatte då de två medeltidskyrkorna som var i så pass dåligt skick att de antingen revs, som i Skölvenes fall, eller lämnades att förfalla, som i Norra Säm.
I kyrkan finns en mycket välbevarad dopfunt från 1200-talet som har sex bilder med bland annat en bevingad drake, Mikaels strid mot draken och en relief av en klövförsedd djävul med svans.

Fogels jordkula

Nils Johansson kallades i dagligt tal Fogel. Han var murare och hade troligen murat jordkulans stenfot som är identisk som den var på den tiden. När Fogel blev gammal och inte orkade sköta sig själv blev han såld på auktion år 1888, då till lägst bjudande. Han kom till skomakare Lundgren på Vitaheden men dog redan 1889. Hembygdsföreningen har återuppfört jordkulan som var helt raserad. Den invigdes 1987 av Gunnar Arnborg. Ring 070 232 99 61 för att få jordkulan öppnad.

Skölvene hembygdsstuga

Hembygdsstugan är uppförd i mitten av 1700-talet. Prover som tagits på ekplankorna visar att ekarna började växa på 1300-talet. Stugan stod tidigare i Mosslanda by i Skölvene men blev flyttad till hembygdsbacken 1929. De ca 250 föremålen i stugan är insamlade från bygden.
Skölvene hembygdsförening, som bildades 1928, vårdar stugan. Ring 070 232 99 61 för att få stugan öppnad.

K-märkta ekar

Direkt söder om hembygdsstugan finns en fornåker med tre K-märkta ekar.

I Länsstyrelsens lövskogsinventering går att läsa att det sydväst om kyrkan återfinns ett avsnitt med små åkrar som har stor betydelse för landskapsbilden. I omgivningarna finns ekskog och rester av ekhagar med mycket grova ekar varav flera är naturminnen. I de gamla ekhagarna finns också flera fornlämningar och fornåkrar.

Upplysningar: Skölvene hembygdsförening, Ordf. Tomas Bayard tel: 070 232 99 61