Ormabergsleden

Vandringsled i Källunga på 4 km

Ormabergsleden

Här kan du ladda ned en karta för OrmabergledenPDF.

Leden har gul markering och är ca 4 km, leden går mestadels på traktorvägar och är till stor del framkomlig med cykel och barnvagn.

Ormabergsleden startar vid hembygdsstugan i Tostared källunga.
Leden går upp mot gårdarna och svänger sedan in i skogen. Leden passerar flera torpmarkeringar och stenmurar, som vittnar om tidigare odlingsmarker. Leden passerar hagmarker och genom tallskog och vitstammig glasbjörkskog.

Ansvariga för leden är Källunga hembygdsförening.
Kontaktperson: Kent Lennartsson 0513-72355