Ormabergsleden

Vandringsled i Källunga på 4 km

Ormabergsleden

Just nu kan det vara svårt med framkomligheten utmed ormabergsleden, då det förekommit avverkningar utmed leden som gör att det är problem att ta sig fram längst leden.

Information om leden kommer fortsatt finnas med dennainformation om att den för tillfället är oframkomlig.
Kontakt kommer tas med ledansvariga, angående framkomligheten framåt utmed leden.

Här kan du ladda ned en karta för Ormabergleden Pdf, 647.2 kB..

Leden har gul markering och är ca 4 km, leden går mestadels på traktorvägar och är till stor del framkomlig med cykel och barnvagn.

Ormabergsleden startar vid hembygdsstugan i Tostared källunga.
Leden går upp mot gårdarna och svänger sedan in i skogen. Leden passerar flera torpmarkeringar och stenmurar, som vittnar om tidigare odlingsmarker. Leden passerar hagmarker och genom tallskog och vitstammig glasbjörkskog.

Ansvariga för leden är Källunga hembygdsförening.
Kontaktperson: Kent Lennartsson 0513-72355