Artikeln publicerades 16 december 2022

Leader Sjuhärad beviljar projektstöd för Herrljunga festival 2023

Projektstödet avser fokus på barn och ungdomars hälsa under festivalen 2023. Detta innebär att det skulle tillkomma ett nytt område för nästa års festival.

Ambitionen med Herrljunga festival 2023 är ett fortsatt fokus på inkludering, gemenskap och glädje. Men med projektstödet från Leader kan festivalen bli större än 2022 och även fokusera på barn och ungdomar vilket känns helt fantastiskt, säger Jesper Jansson, projektledare Herrljunga kommun.

Sedan pandemins utbrott har barn och unga i allt större utsträckning valt att lämna ungdoms- och idrottsföreningar. Samtidigt ökar problem med målgruppens fysiska och psykiska hälsa. Syftet med Herrljunga Festival 2023 är att motverka denna förändring och vara en positiv kraft som belyser föreningslivets roll i barn och ungas hälsa. En grupp som, om den är välmående, gynnar alla i samhället.

Projektet fokuserar på unga i åldern 10-15 år

Inför 2023 är ambitionen ett större och ännu bättre kulturevenemang med fokus på barn och ungas hälsa. Det övergripande målet med projektet är att öka intresset för kultur- och föreningsliv, samt utbilda målgruppen i vikten av ett aktivt och hälsosamt liv. Detta ska göras genom att, i bred samverkan med det lokala föreningslivet, under Herrljunga Festival 2023 erbjuda spännande aktiviteter och programpunkter för unga i åldern 10–15 år.

Projektet väntar formellt beslut från Jordbruksverket men är planerat att genomföras under år 2023. Kommunstyrelsen kommer i början av 2023 fatta beslut om medfinansiering av nästa Herrljunga festival.