Barnomsorg och utbildning

Skolarbete

Grundskolor

Grundskolor i Herrljunga kommun.

Gymnasieskolan Kunskapskällan

Kunskapskällanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gymnasieskolans egna sida

Freetime fritidsgård signaturbild

Fritidsgård Freetime

För dig som går på högstadiet till och med det året du fyller 19 år

Böcker

Vuxenutbildninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun.

sommaräng

Läsårstider

Lov och studiedagar i Herrljunga kommun.

Tecknade barn

Familjecentralen

Mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år

Personal från kulturskolan med var sitt musikinstrument

Kulturskolan

Herrljunga kulturskola

Mat på tallrik

Skolmatsedlar

Måltider i skolan

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasieskolan. Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen vars uppgift är att driva verksamheten.

En rektor är ansvarig för respektive verksamhet.