Barnomsorg och utbildning

Förskolor

Kommunala förskolor i Herrljunga kommun.

Skolarbete

Grundskolor

Grundskolor i Herrljunga kommun.

Freetime fritidsgård signaturbild

Fritidsgård Freetime

För dig som går på högstadiet till och med det året du fyller 19 år

Böcker

Vuxenutbildning Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gemensam vuxenutbildning med Vårgårda kommun.

Barn

Familjecentralen

Mötesplats för alla blivande föräldrar och småbarnsföräldrar med barn 0-6 år

sommaräng

Läsårstider

Lov och studiedagar i Herrljunga kommun.

Personal från kulturskolan med var sitt musikinstrument

Kulturskolan

Herrljunga kulturskola

Mat på tallrik

Skolmatsedlar

Måltider i skolan

Två barn som skuttar bland löv under höst.

Våra e-tjänster Länk till annan webbplats.

E-tjänster barnomsorg och utbildning

En god utbildning grundläggs redan i förskolan som är det första steget i barnens utbildning. I alla våra verksamheter, från förskolan och grundskolan till gymnasieskolan, strävar Herrljunga kommun efter att ha en hög andel behöriga lärare.

I Herrljunga finns både kommunala och kooperativa huvudmän för förskoleverksamheterna medan skolorna har kommunen som huvudman.

Bildningsnämnden är politiska nämnd som ansvarar för förskoleverksamheten, grundskolan, fritidshemmen, grundsärskolan och gymnasieskolan. Under bildningsnämnden finns bildningsförvaltningen vars uppgift är att driva verksamheten.

En rektor är ansvarig för respektive verksamhet.