Eggvena förskola

Eggvena förskola består av avdelningen Ängen.

Förskolan ligger i samma byggnad som Eggvena skola. Vi har ett bra samarbete med fritidshemmet vid öppning och stängning samt vid andra tillfällen. Förskolans yttre miljö består av en inhägnad gård med grönytor, lekredskap, gungor, stora sandlådor och en lekstuga. Inom promenadavstånd finns fina naturområden och vi har nära till skogen.

Eggvena förskola tillhör enheten Eggvena/Hudene förskolor och skolor där även Hudene förskola ingår.

Med barnet i centrum arbetar vi för att verksamheten ska vara trygg, rolig och lärorik. Det är viktigt för oss att alla barn blir sedda, bekräftade och att de får möjlighet att lyckas. Vi undervisar barnen i planerade och spontana aktiviteter under hela dagen. På Ängen lägger vi stor vikt vid barnens lekmiljöer och anpassar dem hela tiden efter barnens intressen och behov. Pedagogerna är utbildade i TAKK (Tecken som Alternativ och Kompletterande Kommunikation). Detta har gynnat alla barns språkutveckling och särskilt barn med kommunikationssvårigheter och flerspråkighet.

Är du intresserad av att ha ditt/dina barn på vår förskola, kontakta oss för mer information.

Kontaktuppgifter

Skriv tabellbeskrivning här

Kontaktperson, avdelning

E-post

Telefon

Rektor Sara Hultén

sara.hulten@herrljunga.se

0513 - 174 11

Avdelningen Ängen0513 - 174 99


Likabehandlingsarbete

Likabehanlingsplan för Eggvena förskola Word, 52.2 kB.